web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W RÓŻANYMSTOKU

W sobotę 22 maja 2021 roku w Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej Jego Ekscelencja ks. abp. Dr Tadeusz Wojda SAC – Metropolita Gdański udzielił święceń kapłańskich trzem salezjańskim diakonom: Łukaszowi Dumińskiemu, pochodzącemu z salezjańskiej Parafii w Płocku, Adrianowi Arkita, z Parafii w Kutnie Woźniakowie i Damianowi Mackiewiczowi, pochodzącemu z Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach.

Wszystkich gorąco powitał gospodarz Ks. Adam Wtulich, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej.

W Homilii ks. Abp Tadeusz Wojda, nawiązując do słów Ewangelii św. Jana o dobrym Pasterzu powiedział, że dzisiejszy świat potrzebuje dobrych pasterzy; chce zobaczyć Kapłana – świadka wielkich rzeczy. (…) Tylko kapłan zdobyty przez Chrystusa, jest w stanie zdobywać innych dla Chrystusa. Kaznodzieja podkreślił, że święcenia kapłańskie są zaślubinami kapłana z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem. Kościół jako Lud Boży nieustannie doświadcza spełniania się tej prorockiej zapowiedzi i z radością za to dziękuje Bogu. Wie, że to Jezus Chrystus jest żywym, najwyższym i ostatecznym wypełnieniem Bożej obietnicy: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11). On, „Wielki Pasterz owiec”, powierzył Apostołom i ich następcom posługę pasterzy owczarni Bożej .„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21; por. 13, 20; 17, 18). Misja Jezusa pochodzi wprost od Boga i wyraża władzę samego Boga, podobnie też misja, którą mają pełnić Apostołowie i ich następcy zostaje im przekazana przez Jezusa.Bez kapłanów Kościół nie mógłby przeżywać przede wszystkim tego podstawowego posłuszeństwa, które zakorzenione jest w samym sercu egzystencji Kościoła oraz jego misji w dziejach: posłuszeństwa wobec polecenia Jezusa „idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), a także „to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19; por. 1 Kor 11, 24), czyli nie mógłby wypełniać nakazu głoszenia Ewangelii i ponawiania każdego dnia ofiary Jego Ciała, które wydał, oraz Jego Krwi, którą przelał za życie świata. Zwracając się do nowo wyświęcanych stwierdził: głoście dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, który jest Droga Prawdą i Życiem. Bądźcie świętymi szafarzami Miłosierdzia Bożego. Duch Święty wyciśnie w was specjalne znamię, które upodobni was do Chrystusa Kapłana, przez co w głównych momentach posługi będziecie działali w imieniu i w zastępstwie Chrystusa. Wielki jest dar, który otrzymujecie, i wielka tajemnica złożona w waszych rękach! Na koniec Abp Tadeusz Wojda podziękował rodzicom za dar synów dla Kościoła, a wszystkich zgormadzonych na Uroczystości święceń kapłańskich poprosił o modlitwę w intencji nowo wyświęconych kapłanów, a także o nowe i święte powołania.

Uroczystości święceń uświetnił występ chóru parafialnego i orkiestry.

Powiązane posty:


Podziel się tym wpisem: