web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Dzisiaj, 24 stycznia obchodzimy święto św. Franciszka Salezego, wybitnego biskupa, doktora Kościoła. Święty jest patronem sióstr wizytek, salezjanów i salezjanek oraz dziennikarzy i katolickiej prasy. Święty Salezy był człowiekiem bez reszty oddanym sprawom Bożym i posłudze drugiemu człowiekowi.

Modlitwa

Święty Franciszku Salezy, Ty uczyłeś, że Bóg jest naszym Ojcem, Ojcem tak troskliwie czuwającym, że bez Jego Woli włos nam z głowy nie spadnie; wspomagaj nas w tym, abyśmy troskliwie przez całe nasze życie służyli Mu wiernie i gorąco Go miłowali. Mówiłeś: Kto chce kiedyś cieszyć się Bogiem, ten musi przedtem wiele dla Niego wycierpieć, bądź przy nas w naszych codziennych cierpieniach, troskach i pracach, abyśmy je zawsze dla miłości Pana Boga przeżywali. Apostole zwycięstwa, życzliwości nad obojętnością, pokory nad pychą, łagodności nad gwałtownością, prostoty nad fałszem i obłudą, bądź nam wzorem i doradcą w codziennym praktykowaniu tych cnót; Twoje postępowanie jaśniało blaskiem życia w obecności Bożej; upraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze i wszędzie postępując w tej prawdzie, zasłużyli sobie na oglądanie Boga w niebie. Który żyje i kró1uje na wieki wieków. Amen.


Podziel się tym wpisem: