web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Nowa edycja “Don Bosco Global Youth Film Festival”: “Miłość buduje pokój i solidarność”

Po wielkim sukcesie pierwszej edycji „Don Bosco Global Youth Film Festival”, sektor Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Salezjańskiego proponuje kolejną edycję. Celem projektu ma być zaangażowanie młodych ludzi w festiwal. Organizatorzy liczą na aktywność młodych ze środowisk salezjańskich, czyniąc ich niejako rzecznikami pokoju, nadziei oraz protagonistami zmian, których potrzebuje świat.

„Miłość buduje pokój i solidarność” to temat tegorocznej edycji festiwalu, który odbędzie się w dniach 13 – 14 października 2023 r.

Pierwsza edycja przebiegła pod hasłem: „Ożywia nas nadzieja”. Obejmowała 1686 filmików ze 116 krajów, które oceniane były przez 100 członków jury (w tym wielu salezjanów).

Rozstrzygający konkurs wytypowali wyróżnionych oraz wygranych. Festiwal przeprowadzony był w 50 krajach, stał się globalnym głosem ks. Bosko i środowisk salezjańskich.

„Po ocenie i rozeznaniu dokonanym na zakończenie pierwszej edycji festiwalu, postanowiliśmy uczynić tę inicjatywę corocznym przedsięwzięciem” – stwierdził ks. Gildasio Mendes, radca generalny ds. komunikacji społecznej.

„Jest to wspaniała okazja – dla młodych ludzi do spotkania się, wyrażenia siebie. Rodzący się w nich entuzjazm, energia pobudza do współodpowiedzialności; dla salezjanów, którzy mogą towarzyszyć, prowadzić i motywować młodych ludzi w ich twórczych poszukiwaniach, a także – dla innych członków Rodziny Salezjańskiej, by rozsławić imię ks. Bosko i naszą misję na rzecz młodzieży na całym świecie”.

Druga edycja festiwalu obejmować będzie juniorów (14–19 lat) i seniorów (20–25 lat) należących do Rodziny Salezjańskiej (szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego, szkoły stopnia wyższego, parafie, oratoria…).

„Pierwsza edycja została zaproponowana globalnie, abyśmy mogli dać się poznać wszystkim, i była otwarta dla całego świata. Ta druga edycja ma być «podróżą ad intra», zorganizowaną z myślą o świecie salezjańskim, aby zbliżyć do siebie młodzież z naszych domów i placówek” – wyjaśnił dyrektor festiwalu ks. Harris Pakkam.

Następnie przedstawił cele: „Chcemy wejść w dialog z młodymi świata salezjańskiego, z ich językami, i zaangażować ich w przemianę społeczeństwa; zachęcić ich do wyrażania swoich talentów i tworzenia treści wizualnych na wskazany temat, a także – formować i motywować młodych ludzi, aby stali się apostołami i ambasadorami miłości”.

Do konkursu można zgłosić filmy krótkometrażowe (do 5 minut) z dowolnego gatunku (teledyski, dokumenty, komedie, filmy nieme, filmy animowane…). Dodatkową zachętą do uczestnictwa niech będzie informacja, że dla zwycięzców przewidziana jest pula nagród na łączną sumę 100 tysięcy euro. Przyznane zostaną nagrody dla najlepszych filmów krótkometrażowych na poziomie globalnym (10 nagród po 2000 euro) oraz dla najlepszych na poziomie regionalnym (10 nagród po 1000 euro dla siedmiu regionów salezjańskich); będzie też 100 nagród na poziomie lokalnym.

Mechanizm selekcji filmów krótkometrażowych również został dopracowany w oparciu o pierwszą edycję: każdy zespół regionalny będzie oceniał filmy ze swojego obszaru geograficznego i nagrodzi 10 najlepszych. Ponadto 25 filmów uznanych za najlepsze w każdym regionie zostanie dopuszczonych do konkursu na poziomie globalnym.

„Doświadczenie związane ze współpracą i tworzeniem sieci musi być postrzegane jako prawdziwy owoc tej inicjatywy łączącej młodzież, salezjanów z inspektorii i członków Rodziny Salezjańskiej… Ten nowy projekt przyczyni się w sposób namacalny do przemiany społeczeństwa i będzie miał pozytywne skutki w życiu młodzieży” – entuzjastycznie powiedział na koniec ks. Mendes.

Aby uzyskać więcej informacji na temat festiwalu, należy napisać na adres: dbgyff@sdb.org lub odwiedzić stronę.

Źródło:Infoans


Podziel się tym wpisem: