web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Figurka Maryi Wspomożycielki czczona przez św. Jana Bosko

Jest taka figura Maryi Wspomożycielki, która była czczona przez dwóch świętych: św. Jana Bosko i św. Alojzego Orione. Jest to figura, którą ks. Bosko sprowadził na Valdocco, a która obecnie należy do rodziny księdza Orione.

Figura ta jest najbardziej udanym dziełem rzeźbiarza ks. Michele Filippo Cattaneo (1815-1886), kanonika, którego przykład dobroczynności był wzorem dla samego Alojzego Orione.

Ks. Cattaneo posiadał szczególny zmysł artystyczny. Poza tym, że parał się malarstwem, ceramiką i rzeźbą, wykonywał także dzieła sakralne, które potem zdobiły różne kaplice. Do nich zalicza się również figura, jaką wykonał dla kościoła księdza Bosko.

Figurę tę ks. Cattaneo osobiście przekazał księdzu Bosko na Valdocco po odbyciu długiej podróży pociągiem do Turynu.

Figura, początkowo biało-niebieska, została później pozłocona przez księdza Bosko. Najpierw znajdowała się w niszy Bazyliki i była niesiona w procesji przez chłopców z Oratorium na Valdocco w doroczne święto Wspomożycielki w dniu 24 maja. Później została umieszczony przy ołtarzu św. Anny.

Fot. ANS

W czasie swojego pobytu w szkole salezjańskiej Alojzy Orione często odwiedzał tę figurę, przyprowadzał do niej swoich najbliższych towarzyszy i zachęcał współmieszkańców z wioski do odwiedzenia “jego Madonny”. Także przed tą figurą, wyrzeźbioną przez wspomnianego kanonika, w dniu 29 stycznia 1888 r. ofiarował swoje życie, prosząc, aby Pan zechciał przedłużyć cenne życie księdza Bosko.

Stąd też, wiele lat później, w 1964 r., ks. Lorenzo Nicola, orionista, z parafii Vallette w Turynie, napisał do ówczesnego przełożonego generalnego, ks. Renato Ziggiottiego, prosząc o pozwolenie na zabranie figury wykonanej przez ks. Cattaneo do Hiszpanii, gdzie miało zostać otwarte nowe seminarium dla 200 studentów, noszące imię Księdza Orione.

Po zamknięciu seminarium w 1996 r., figura została ponownie przeniesiona, tym razem już na stałe, do szkoły „Nuestra Señora de Fátima” w gminie Posada de Llanes, co miało miejsce na początku 1997 roku.

Źródło: Bollettino Salesiano


Podziel się tym wpisem: