web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

18.12….161 lat temu…

W 1854 roku, myśląc o grupie młodzieńców, którzy mieli utworzyć zgromadzenie zakonne, Ksiądz Bosko powiedział: “Madonna chce, abyśmy założyli Towarzystwo. Zdecydowałem, że będziemy się nazywać Salezjanami. Powierzmy się opiece św. Franciszka Salezego”. Kilka lat potem, w 1859 roku, Ksiądz Bosko założył Zgromadzenie Salezjańskie, które dzisiaj liczy 161 lat.

Zgromadzenie Salezjańskie zrodziło się w Turynie w dniu 18 grudnia 1859, w pokoju księdza Giovanniego Bosco o godz. 9 zebrali się: ks. Vittorio Alasonatti, seminarista Angelo Savio Diacono, Michele Rua Subdiakon, Giovanni Cagliero, Gio Battista Francesja, Francesco Provera, Carlo Ghivarello, Giuseppe Lazzero, Giovanni Bonetti, Giovanni Anfossi, Luigi Marcellino, Francesco Cerruti, Celestino Durando, Secondo Pettiva, Antonio Rovetto, Cesare Giuseppe Bongiovanni, młody Luis Chiapale i ks. Jan Bosko, i przyjmując nazwę “Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego”).

Od tego odległego 1859 roku Zgromadzenie Salezjańskie nie przestało się rozwijać i szerzyć na pięciu kontynentach, kierując się wyraźnym charyzmatem wychowawczym w odniesieniu do najbardziej potrzebujących ludzi młodych i czyniąc to w ewangelicznym duchu misyjnym, nie znającym granic geograficznych.

Ksiądz Bosko podejmował liczne wysiłki w celu utworzenia towarzystwa, które zapewniłoby kontynuację jego oratoryjnego dzieła, które coraz bardziej się rozwijało z dnia na dzień. I chociaż żadne z tych usiłowań nie udało mu się dotąd skonkretyzować, nigdy nie odżegnał się od swojej idei. I tak owego pamiętnego dnia, 18 grudnia 1859 roku, w niedzielę, około godz. 9 rano, w końcu udało mu się założyć towarzystwo, które miało się stać Zgromadzeniem Salezjańskim.

Sen z 9. roku życie wycisnął na życiu małego Janka Bosko niezatarty ślad. W seminarium w Turynie Ksiądz Bosko zaczął gromadzić opuszczonych chłopców z miasta w ramach tego, co on określił oratorium świątecznym. Pierwszy chłopiec nazywał się Bartłomiej Garelli.

Ksiądz Bosko, który wiele pracował i pisał, śpiąc mało, uczył także w szkole wieczorowej młodych pracowników, a jako że oratorium było zawsze przepełnione, otworzył kolejne dwa ośrodki w tyluż samo dzielnicach Turynu. A potem starał się zapewnić nieletnim opuszczonym schronienie i w ciągu krótkiego czasu zdołał zgromadzić 40 chłopców, w większości praktykantów, którzy mieszkali z Księdzem Bosko i jego matką, mamą Małgorzatą, na Valdocco.

Założyciel salezjanów szybko zdał sobie sprawę, że temu całemu dobru, jakie czynił na rzecz swoich chłopców, mogło przepaść z powodu złych wpływów świata zewnętrznego. Zadecydował więc o budowie własnych warsztatów dla praktykantów. 

Z czasem jego dzieło, Zgromadzenie Salezjańskie rozwinęły się i rozpowszechniły z wielkim impetem: w 1863 roku salezjanów było 39, a w roku śmierci Księdza Bosko, w 1988, było ich już 768. 

Obecnie Zgromadzenie Salezjańskie jest obecne w 136 krajach na wszystkich kontynentach, będąc drugim męskim zgromadzeniem zakonnym pod względem liczby członków (najwięcej ich było w 1967 roku, kiedy to liczyło 22 810 członków). Salezjanów, kapłanów i koadiutorów, jest 14 659 na 1873 placówkach, a poza tym – 424 nowicjuszy i 134 salezjańskich biskupów.

161 lat od swojego założenia są tak samo aktualni jak dwa wieki temu, i mają ten sam cel: zbawiać młodych najuboższych i najbardziej potrzebujących.

(na zdjęciu dokument ze spotkania z 18.12.1859 roku)Brak tagów dla tego posta.

Powiązane posty:


Podziel się tym wpisem: