web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS RP”


Prezes: p. Ułanowicz Dariusz
Wiceprezesi: ks. Centnar Paweł
s. Kaprzyńska Maria CMW
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
tel: +48 22 670 06 55
http://www.salosrp.pl
e-mail: salosrp@gdnet.pl