web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Nowenna do św. Artemidesa Zattiego


Fot. ANS

NOWENNA DO ŚW. ARTEMIDESA ZATTIEGO

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Oddajmy chwałę Trójcy Świętej

Boże, nasz Ojcze, Ty nieustannie wzbudzasz współpracowników w swoim ludzie i włączasz ich w zbawienie całego świata. Ty powołałeś świętego Artemidesa Zattiego, aby był dla Twoich ukochanych dzieci widocznym znakiem pięknej i żarliwej miłości do Ciebie. Przez jego posługę ukazałeś czułość i współczucie najuboższym.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Panie Jezu, tym, których powołujesz, aby poszli za Tobą bardziej z bliska, udzielasz łaski utożsamiania się z Tobą i naśladowania Cię w pełni. W świętym salezjaninie, bracie Artemidesie Zattim, dałeś nam jasny przykład radykalnego przylgnięcia do Ewangelii.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Duchu Święty, dawco życia, ci, których powołuje Ojciec, dzięki Tobie uczestniczą w życiu i misji Kościoła, stając się żyjącymi i dającymi życie członkami Ciała Chrystusa. Tu posłałeś św. Artemidesa Zattiego jako Dobrego Samarytanina z uśmiechem księdza Bosko.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Modlitwa wstawiennicza o powołania do Zgromadzenia Salezjańskiego

Ojcze miłosierdzia,
w Świętym Artemidesie Zattim
dałeś nam wspaniały wzór salezjanina koadiutora:
pomóż nam dostrzec piękno tego wyjątkowego powołania
dla całej Rodziny Salezjańskiej.

Daj nam duszpasterską gorliwość i mądrość,
abyśmy mogli być dla naszej młodzieży
dobrymi prorokami i przedłużeniem „ręki ks. Bosko”:
ręki salezjanina koadiutora,
ewangelicznej drogi naśladowania Chrystusa
w służbie najuboższej młodzieży.

Otwórz serca swoich dzieci na działanie Ducha,
zwłaszcza tych młodych ludzi, których prowadzisz,
z macierzyńskim wstawiennictwem Maryi,
do domów księdza Bosko.
Przyciągnij ich do siebie i zafascynuj sobą,
aby odpowiedzieli hojnym AMEN na Twoje wezwanie.

Kieruj nami i prowadź nas w Twojej opatrzności,
abyśmy tym, których wzywasz do tej szczególnej drogi życia,
mogli właściwie towarzyszyć
we wspólnotach, które odzwierciedlają oratorium ks. Bosko.

Prosimy o to za wstawiennictwem
św. Artemidesa Zattiego, umiłowanego syna
Maryi Wspomożycielki Wiernych.

Prosimy o to z pokorną i synowską ufnością,
której uczymy się od Twojego Syna. On to przekazał nam, jak się modlić.
Wszystkie nasze pragnienia, prośby i nadzieje
przedstawiamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa wstawiennicza w osobistych intencjach

Sformułuj swoją intencję chwili cichej modlitwy.

Powierz swoją intencję wstawiennictwu św. Artemidesa Zattiego i módl się słowami, które on
pielęgnował przez całe swoje życie:

Ojcze nasz… Zdrowaś, Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa końcowa

Boże Wszechświata,
Ty ukazałeś głębię i ducha
wspaniałego działania Twojej łaski
w Twoich najpokorniejszych i najuboższych dzieciach.

Pokornie prosimy,
abyśmy za wstawiennictwem św. Artemidesa Zattiego
w naszych siostrach i braciach, którzy cierpią na ciele i na duchu,
mogli widzieć dzień po dniu coraz wyraźniej
promienne oblicze Chrystusa,
Twojego Syna, naszego Brata, naszego Pana.

Amen