web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Projekty Zrealizowane


Szanowni Państwo, pragniemy poinformować iż każdego roku Towarzystwo Salezjańskie z dumą pozyskuje środki na rozpoczęcie ale także kontynuację prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W roku 2021 udało nam się z powodzeniem pozyskać i rozliczyć  środki finansowe na prowadzenie  prac konserwatorskich, restauratorskich  oraz prac budowlanych przy obiektach;

1.Różanystok

Program Ochrony zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zadanie pn. Różanystok, dawny Klasztor Dominikanów (XVIIw.);prace budowlano konserwatorskie elewacji obiektu- etap II

2.Dofinansowano przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach udzielonej dotacji w roku 2021

3.Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

jak było:

jak jest:

dziękujemy:

2.Warszawa

a) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie – Dotacje MWKZ

Warszawa, Remont elewacji północnej wraz z zabezpieczeniem trzech okien witrażowych od strony zachodniej etap 1., Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego 1907r,

b) Program Ochrony zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Warszawa, Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego 1907r, Prace konserwatorsko- budowlane polegające na remoncie Bazyliki,, NSJ ” w Warszawie. Etap II. Remont elewacji ścian nawy głównej.

dziękujemy: