web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Życzenia ks. Inspektora…

Droga Rodzino Salezjańska, droga Młodzieży! 

Niech te Święta pomogą nam odkryć to prawdziwe duchowe «Światło», które przenika serca ludzi dobrej woli. Niech Chrystus, rodząca się «Światłość», udzieli nam potrzebnych łask, byśmy umieli postępować w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Niech rozproszy wszelkie lęki i niepewności, niech ukaże nam Nadzieję.

Życzę, abyśmy czas Bożego Narodzenia przeżyli jako okazję do głębszego spotkania z Bogiem w liturgii, na osobistej modlitwie oraz drugim człowiekiem. Niech odczuwalny dystans społeczny nie będzie przeszkodą do niesienia pomocy i miłości naszym bliźnim. Niech trudny czas ograniczeń nie odbierze nam marzeń, planów i chęci do budowania Królestwa Bożego pośród nas.

Z darem modlitwy przy betlejemskim Żłóbku:

ks. Tadeusz Jarecki, sdb

inspektor


Podziel się tym wpisem: