web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Technikum Salezjańskie w Łodzi… Szkoła Rzemiosł zaprasza…

Trwa rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej technikum na rok szkolny 2021/2022 w zawodach: technik mechatronik i technik informatyk. Nabór do Technikum Salezjańskiego odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji do szkół prowadzonych przez łódzki samorząd.

Harmonogram rekrutacji:

18 stycznia 2021 – 31 maja 2021 składanie w sekretariacie szkoły wypełnionych wniosków wraz z załącznikami: kopią świadectwa ukończenia klasy siódmej, wykazem ocen śródrocznych z klasy ósmej oraz opinią katechety lub proboszcza własnej parafii

1 lutego 2021 – 31 maja 2021 rozmowy kwalifikacyjne

17 maja 2021 – 31 maja 2021 wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie

25 czerwca 2021 – 12 lipca 2021 dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty oraz kopii zaświadczenia lekarskiego

(wyżej wymienione dokumenty można przesłać w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@szkolyrzemiosl.edu.pl)

14 lipca 2021ogłoszenie listy zakwalifikowanych

14 lipca 2021 – 16 lipca 2021potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału zaświadczenia lekarskiego; do dokumentów należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne

19 lipca 2021ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej Technikum Salezjańskiego na rok szkolny 2021/2022

20 lipca 2021 – 30 lipca 2021rekrutacja uzupełniająca

Formularz wniosku o przyjęcie do Technikum Salezjańskiego dostępny jest na stronie internetowej szkoły https://szkolyrzemiosl.edu.pl.

Technikum Salezjańskie posiada status nieodpłatnej szkoły publicznej. Zapraszamy nie tylko chłopców, ale i dziewczęta. Dla chłopców spoza Łodzi dysponujemy miejscami w salezjańskiej bursie.

Numer telefonu sekretariatu szkoły: 42 6718480

E-mail: sekretariat@szkolyrzemiosl.edu.plAdres szkoły: 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 (wejście do sekretariatu przez portiernię od ul. Wodnej 36)

Godziny pracy sekretariatu: 09.00 – 14.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek). Istnieje możliwość wizyty w sekretariacie w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Terminy dni otwartych:

Niedziela 14 marca 2021

Niedziela 11 kwietnia 2021

Niedziela 9 maja 2021

Spotkania rozpoczynać się będą o godz. 10.00 Mszą świętą w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Łodzi przy ul. Wodnej. Po Mszy św. możliwość spotkania z nauczycielami i uczniami oraz zwiedzanie szkoły i pracowni zawodowych.


Podziel się tym wpisem: