web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Najlepsza z inwestycji… to młodzież

W ostatnią sobotę maja w Oratorium im. Dominika Savio w Łodzi grupa dwudziestu osób uczestniczyła w szkoleniu pt. Animacja czasu wolnego. Zajęcia, które odbyły się od godziny 10.00 do 15.30 zgromadziły różne osoby oddane pracy z dziećmi i młodzieżą: salezjanina, siostrę salezjankę, wychowawców wypoczynku, animatorów oratorium, wolontariuszy oraz zaproszonych gości.

Szkolenie poświęcone zostało przede wszystkim poznaniu różnych etapów pracy z grupą: od zapoznania się po integrację przez zabawy, tańce, różne formy gier zespołowych. Druga istotna kwestia poruszona podczas spotkania to występowanie przed publicznością, praca głosem i używanie mikrofonu. Wielką zaletą zajęć była osoba prowadzącej – Emilii Sadowskiej z firmy animacyjnej, która w żywy sposób prowadziła szkolenie oraz dzieliła się swoim doświadczeniem.

Oratorium im. św. Dominika Savio od prawie dwudziestu lat działa jako stowarzyszenie. Głównym celem jego działalności jest praca z dziećmi i młodzieżą w różnych formach: pomoc w nauce, zajęcia sportowe, artystyczne, z języków obcych – angielski i niemiecki, informatyki, logopedii, pomoc psychologiczna i wychowawcza. W ten sposób Oratorium salezjańskie na ul. Wodnej realizuje swoją misję, na którą składają się:  praca z dziećmi, szczególnie zaniedbanymi, organizacja wypoczynku, formacja animatorów oraz szkolenia i kursy.

Kurs nie odbyłoby się, gdyby nie pomoc materialna sponsora prywatnego z Warszawy, któremu Oratorium św. Dominika Savio składa serdeczne podziękowania oraz determinacji księdza kierownika tej . Ufamy, że to dobro zasiane w młodzieży przyniesie kiedyś piękne owoce.

Ks. Piotr Szlufik SDB

Powiązane posty:


Podziel się tym wpisem: