web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

Gdzie znaleźć młodych ludzi, którzy w szczególny sposób poświęcili życie Bogu i pracy dla dobra Kościoła? Zapraszamy na IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych! Odbędzie się w Licheniu Starym w dniach 22 – 25 września 2022 roku.

Młodymi osobami konsekrowanymi są m.in. zakonnicy oraz członkowie świeckich instytutów życia konsekrowanego. Po około pięciu latach życia w zakonie, zgromadzeniu lub instytucie świeckim od dnia wstąpienia do wspólnoty lub co najmniej rok po przyrzeczeniach czy profesji zakonnej.

Spotkanie ma służyć wzajemnemu poznaniu się, pogłębieniu daru powołania, wymianie doświadczeń i uwielbieniu Boga za łaskę życia konsekrowanego. Wydarzenie ma wymiar ogólnopolski.

Trzy wcześniejsze kongresy zgromadziły 900 uczestników. Tematem najbliższego spotkania będzie: „Powstań i świeć” (Iz 60,1a). Fragment Pisma Świętego odnosi się do życiowych radości i pasji młodych osób konsekrowanych.

Kongres ma charakter modlitewno-formacyjny. Planowane są m.in.: konferencja, modlitwa brewiarzowa, Msza Święta, osobista modlitwa, świadectwa osób konsekrowanych, adoracja Najświętszego Sakramentu. Chętni będą mogli zwiedzić Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego i sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Starym Licheniu.

Zapisy na konferencję trwają do 4 czerwca.

Organizatorzy zapewniają posiłki od kolacji we czwartek (22.09) do obiadu w niedzielę (25.09) włącznie. Noclegi będą tuż przy sanktuarium w domach pielgrzyma: „Arka” i „Betlejem”.

Gośćmi konferencji będą m.in.

– oblat o. Robert Wawrzeniecki OMI (sekretarz wykonawczy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich),

–  kapucyn, brat Raniero kard. Cantalamessa OFMCap, kaznodzieja Domu Papieskiego.

Zaproszeni są także:

– s. Władysława Barbara Krasiczyńska CSSJ (psychoterapeutka doświadczeniowa),

– bp Jacek Kiciński CMF (biskup pomocniczy we Wrocławiu i przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP),

– o. Michał Nowak OFMConv,

– o. Krzysztof Pałys OP,

– Franciszek Kucharczak,

– ks. Marek Chmielniak SAC,

– o. Michał Deja OFMCap,

– s. Maria Leprust od Miłosierdzia Bożego OVM,

– Inga Pozorska.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.


Podziel się tym wpisem: