web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Srebrny jubileusz kapłaństwa

W sobotę, 21 maja 2022 r., w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą na wspólnej Eucharystii spotkali się księża wyświęceni w 1997 roku, aby wspólnie celebrować srebrny jubileusz kapłaństwa. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Marian Nycz SDB, a ks. Waldemar Trendziuk wygłosił okolicznościową homilię.

„Zaproszenia na święcenia kapłańskie do naszych najbliższych wysłaliśmy przed 25 laty. Wówczas to bp Józef Zawitkowski, przez włożenie rąk, udzielił nam daru kapłańskiej miłości i służby. Miało to miejsce w kościele parafialnym św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi, w czasie Mszy Świętej celebrowanej o godz. 10.00” – powiedział jubilat, ks. Waldemar Trendziuk SDB.

„Po dwudziestu pięciu latach kapłańskiej pracy przybyliśmy z różnych miejsc kraju i z zagranicy, aby Panu Bogu i Matce kapłanów wyrazić naszą wdzięczność” – powiedział ks. Trendziuk.

Po przywitaniu Jubilatów przez ks. proboszcza i kustosza sanktuarium Łukasza Mastalerza SDB rozpoczęła się liturgia dziękczynna. Przy ołtarzu zgromadzeni byli szanowni Jubilaci: ks. Jarosław Borowiecki, ks. Krzysztof Felka SDB, ks. Andrzej Kulesza, ks. Jan Kurel SDB, ks. Sławomir Lubiński SDB, ks. Dariusz Stępkowski SDB, ks. Sławomir Szczodrowski SDB, ks. Waldemar TrendziukSDB i ks. Krzysztof Woźniak SDB.

W okolicznościowej homilii ks. Trendziuk, kierując się Słowem Bożym, starał się ukazać sens i wartość kapłaństwa w kontekście życia współczesnego człowieka i świata. Mówił o darze kapłaństwa jako wybraniu i powołaniu przez Boga, podkreślając służbę Bogu, wspólnocie.

Ks. Trendziuk odniósł się do kwestii wyboru Boga, osobistej z Nim relacji oraz niesienia Boga światu. „Tak, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, tak też i dziś potrzeba na nowo prawdziwej modlitwy, mówienia odważnie o Bogu, cierpliwego i radosnego dawania o Nim świadectwa napotkanym ludziom” – podkreślił ks. Trendziuk.

Kapłan zwrócił uwagę na rolę i zadania kapłanów we współczesnym świecie: „Trzeba także szukać tych, którzy poginęli na manowcach współczesnych propozycji świata. Uwielbiając Boga i dziękując Mu za tajemnicę kapłaństwa nie można zapomnieć o osobistych brakach, upadkach, grzechach czy zmarnowaniu łask. Należy prosić Boga o świętość, wierność i radosne świadectwo wiary. Świat potrzebuje nie tyle nauczycieli i teoretyków, co autentycznych świadków wiary. To z jednej strony wielkie wyzwanie dla nas, jubilatów, z drugiej strony to także troska o nowe powołania do służby Bożej” – powiedział ks. Trendziuk.

„Kazanie zakończyliśmy wspólnie modlitwą o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Po konsekracji i przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa, na uwielbienie, p. organista Przemysław Ziółkowski zaintonował pieśń Panis angelicus. Uroczyste błogosławieństwo i wspólnie wyśpiewane na rozesłanie Bogu niech będą dzięki utwierdziło nas w przekonaniu, że Bóg ciągle posyła nas do świata, abyśmy szli i owoc przynosili. Owoc chwały Bogu i uświęcenia człowieka” – mówi ks. Trendziuk.

Ważną rzeczą jest umiejętność rozeznania powołania, odwaga pójścia za Jezusem. Odpowiedzią na wezwanie Chrystusa ma być naśladowanie Go w codziennych praktykach, modlitwach i trwanie w dziękczynieniu.


Podziel się tym wpisem: