web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Szkoła w Legionowie koresponduje z papieżem Franciszkiem

Wspólnota Szkół Salezjańskich w Legionowie pragnie podzielić się radosną wiadomością. Dnia 25 maja nadeszła wiadomość od papieża Franciszka, w odpowiedzi na życzenia wielkanocne nadesłane przez salezjańską szkołę w Legionowie.

„Radujemy się ogromnie, ponieważ ojciec święty zawierza opiece Matki Bożej Królowej Polski grono pedagogiczne oraz uczniów, udzielając swojego błogosławieństwa” – podkreśla ks. Krzysztof Pawlukowski, dyrektor szkoły salezjańskiej w Legionowie.

Odpowiedź papieża Franciszka:

Czcigodny Księże,

Jego Świątobliwość Franciszek serdecznie dziękuje za nadesłane życzenia wielkanocne, gesty życzliwości, a zwłaszcza dar modlitwy.


Obecny trudny moment dziejowy ludzkości, skłania nas do odnowienia swojej wiary w zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią, bo Pan zmartwychwstał! – o czym przypomniał Papież w homilii podczas Wigilii Paschalnej. Odkryjmy Go na nowo, Żywego! Nie bójmy się szukać Go w twarzach naszych braci i sióstr, w historii tych, którzy mają nadzieję i marzenia, w bólu tych, którzy płaczą i cierpią: Bóg jest tam obecny! (…) Świętujmy Paschę z Chrystusem! On jest żywy i wciąż przechodzi, przemienia i wyzwala. Z Nim zło nie ma już mocy, porażka nie może nas powstrzymać przed rozpoczęciem od nowa, śmierć staje się przejściem ku początkowi nowego życia. Ponieważ z Jezusem, Zmartwychwstałym, żadna noc nie jest nieskończona, a nawet w najgęstszej ciemności, w tej ciemności jaśnieje gwiazda poranna.


Ojciec Święty, zawierzając Księdza, Grono Pedagogiczne oraz Uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich w Legionowie opiece Królowej Pokoju, z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.


Z Chrystusowym pozdrowieniem
Mons. L. Roberto Cona
Asesor


Podziel się tym wpisem: