web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Podsumowanie spotkania dyrektorów i proboszczów w Kutnie-Woźniakowie

W dniach 14 – 16 września odbyło się spotkanie dyrektorów i proboszczów inspektorii warszawskiej. Przedstawiono sprawozdania dotyczące zrealizowanych dotychczas wydarzeń oraz tych planowych na rok 2022/2023.

Wśród nich można wymienić:

 – omówienie i przedstawienie animacji zrealizowanych w roku 2020/2021;

– podsumowanie działań duszpasterstwa powołaniowego wraz z propozycjami animacji;

– podsumowanie animacji i duszpasterstwa ministrantów;

– program animacji grup SSW;

– program animacji grup BWS;

– refleksję nad aktualnym stanem parafii i sanktuariów powierzonych salezjanom oraz ADMA;

– animację medialną w inspektorii oraz nowe wyzwania;

– oferty Wydawnictwa Salezjańskiego związane z kanonizacją Artemidesa Zattiego;

– Inspektorialny Salezjański Program Wychowawczo-Duszpasterski;

– sprawy ekonomiczne inspektorii / pomoc Ukrainie;

– „nowości kanonicze”.

Ks. inspektor Tadeusz Jarecki zakończył spotkanie podsumowaniem i wnioskami.

Na spotkaniu obecni byli współbracia z delegatury białoruskiej.

Pomocą w wydarzeniu służyli radcy inspektorialni.

Niewątpliwie na wielką uwagę zasługuje wystąpienie prof. Aleksandra Bańki z Uniwersytetu Śląskiego.

Profesor Bańka pracuje w katedrze Instytutu Filozofii i Wydziału Humanistycznego. Jego przedmiotem badań są: neoscholastyka, neotomizm, filozofia najnowsza, metafizyka, antropologia, filozofia religii, filozofia mistyki, duchowość chrześcijańska.

Od 2021 jest Członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich.

Od 2021 zajmuje stanowisko Delegata Konferencji Episkopatu Polski na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie.

Prof. Bańka wygłosił referat: „Podmiotowa rola laikatu oraz synodalności w Kościele. Wyzwania i stereotypy”.

„Po interesujących spotkaniach i przemowach, wszyscy wyjechali umocnieni duchem rodzinnym i duchem salezjańskim. Zjazd był czasem refleksji i przemyśleń związanych z potrzebami placówek salezjańskich” – powiedział ks. Marek Gryn SDB.


Podziel się tym wpisem: