web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!

Uroczystość Chrystusa Króla została wprowadzona w Kościele w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Z okazji kończącego się roku jubileuszowego Ojciec Święty wydał encyklikę Quas Primas. 

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus” – pisał papież Pius XI.

Królowanie Chrystusa różni się od ziemskich królestw. Nie dotyczy ono jedynie wybranego obszaru czy grupy ludzi, ale wypełnia się w każdym narodzie, czasie i w każdym pokoleniu. Choć królestwo Chrystusa istnieje nieprzerwanie od wielu wieków, to jednak wiemy, że nie wypełniło się ono jeszcze w sposób ostateczny. Dlatego sam Jezus Chrystus zostawił nam modlitwę, w której wołamy o przyjście Jego królestwa.

Z okazji przypadającego dzisiaj święta Chrystusa Króla młodzież salezjańska gościła w programie „Między niebem a ziemią” w TVP1.

Kamila Jurczak, animatorka działająca w Stowarzyszeniu „Emaus” w Czerwińsku nad Wisłą oraz Szymon Caban, animator w oratorium w Czerwińsku nad Wisłą, opowiadali między innymi o roli Chrystusa Króla w życiu codziennym oraz przygotowaniu do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie.

Fot. Salezjanie

Jak powiedziała Kamila Jurczak „Oddaje Chrystusowi Królowi wszystkie codzienne trudności, moje życie. Jeżeli oddaje to Jemu, mam pewność, że to On kieruje moim życiem”.

Tekst za: Dziś w Kościele uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Podziel się tym wpisem: