web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Św. Cecylia – patronka muzyki kościelnej

21 listopada w wigilię wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej w murach Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku miała miejsce niecodzienna uroczystość, której punktem kulminacyjnym był koncert, recital fortepianowy Aleksandry Świgut.

Wspomnienie św. Cecylii to święto tych, którzy na co dzień muzyką, śpiewem, słowem i różnoraką posługą realizują główny cel muzyki kościelnej – oddając chwałę Bogu.

Organizatorami uroczystości była Fundacja Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku oraz Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku.

Wspólne świętowanie miało podniosły charakter i składało z kilku elementów. Jak podkreślił ks. Dariusz Skowron SDB prezes Fundacji, rok 2017 to mały jubileusz pięciolecia FDS, która w swoich założeniach, misji i celach ma za zadanie wspieranie działań edukacyjno–wychowawczych Salezjańskich Szkół Muzycznych i Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „Don Bosco” w Lutomiersku. Jej Fundatorem był ówczesny dyrektor domu zakonnego ks. Zbigniew Malinowski, a pierwszym prezesem do 2022 r. ks. Kazimierz Dąbrowski.

Jednym z powodów świętowania był zakup nowego fortepianu, na którym został wykonany recital fortepianowy. Instrument został sfinansowany m.in. dzięki dobrodziejom: Marii i Włodzimierzowi Menc oraz Zbigniewowi i Elżbiecie Seroczyńskim.

Podczas uroczystości państwu Menc i Seroczyńskim przyznano miano i statuetkę Przyjaciół Dzieł Salezjańskich w Lutomiersku.

Kolejnym elementem i miłym zaskoczeniem było ogłaszanie i wręczenie pierwszego półrocznego stypendium naukowego ufundowanego przez Fundację dla najlepszego ucznia w minionym semestrze.

Po oficjalnej części nastąpiła część artystyczna poprzedzona krótkim żywotem św. Cecylii.

Część artystyczną poprowadziła pani Elżbieta Stępnik.

Po wysłuchaniu młodych artystek pani Elżbieta przedstawiła Aleksandrę Świgut, której muzyka Fryderyka Chopina zajmuje szczególne miejsce w jej repertuarze.

Zaprezentowany repertuar to Chopin w trzech dekad jego życia – młodzieńczy siedemnastolatek, autor Wariacji na temat z mozartowskiej opery Don Giovanni. Następnie dwanaście lat starszy, doświadczony artysta, kompozytor Sonaty b-moll op. 35 i dobiegający kresu swojego życia autor Bakaroli Fis-dur op. 60.

Utwory usłyszeliśmy w następującej kolejności:
Bakarola Fis-dur op. 60
Sonata b-moll op. 35
Wariacje B-dur na temat „Là ci darem la mano” z opery „Don Giovanni” Mozarta op. 2

Na uroczystości obecni byli dyrektorzy instytucji państwowych, placówek oświatowych, artystycznych i zakonnych grono pedagogiczne, wychowawcy, młodzież szkolna, absolwenci, rodzice oraz melomani muzyki klasycznej.

Pośród nich przywitano:
Pana Marcina Walickiego – Wizytatora okręgu Łódzkiego Centrum Edukacji Artystycznej.
Pana Krystiana Iwanowa – Dyrektora Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Ks. Kazimierza Dąbrowskiego – Dyrektora Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku i dyrektora Domu Zakonnego w Lutomiersku.
Panią Sylwię Wach-Walkiewicz – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zgierzu.
Panią Mirosławę Marszałek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstantynowe Łódzkim.
S. Iwonę Siuchtę – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Kazimierzu.
Pana Adriana Kmiecika – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomiersku.
Ks. Przemysława Solarskiego SDB – Dyrektora Domu zakonnego i Dzieł Salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej.

Tekst za: Mistrzowski recital Aleksandry Świgut z okazji św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.


Podziel się tym wpisem: