web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Przyszłość młodych salezjanów

Dziś przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie odbyło się spotkanie Międzyinspektorialnej Komisji Formacyjnej.

W spotkaniu wzięli udział księża wikariusze odpowiedzialni za formację współbraci w czterech polskich inspektoriach. Z inspektorii wrocławskiej ks. Piotr Lorek; z inspektorii krakowskiej ks. Zygmunt Kostka; z inspektorii pilskiej ks. Krzysztof Rudziński oraz z inspektorii warszawskiej ks. Piotr Sosnowski.

W składzie komisji znajduje się także koadiutor Karol Domagała SDB, który pełni funkcję psychologa.

Komisja debatowała o bieżących wyzwaniach i problemach związanych z formacją współbraci młodszych oraz formacją ciągłą współbraci, którzy już ukończyli formację początkową.

Kluczem formacji salezjańskiej są słowa zaczerpnięte z Listu do Efezjan: „[…] żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef 4,15).

Dla salezjanina formacja początkowa jest czasem pracy i uświęcania się. Jest to czas dialogu między inicjatywą Boga, który powołuje i prowadzi, a wolnością salezjanina, który stopniowo przejmuje zadania własnej formacji.

Na tej drodze czerpie siły z modlitwy, kierownictwa duchowego, refleksji, studiów i braterskich kontaktów.


Podziel się tym wpisem: