web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Pomoc niesiona przez wolontariuszy

W czwartek, 19 stycznia 2023 r., w Bursie Salezjańskiej w Warszawie odbyło się spotkanie z wolontariuszem Shakuranthą ze Sri Lanki, który już od ponad pół roku przebywa w Polsce.

Shakurantha przybliżył wychowankom geografię, kulturę, kuchnię i religię swojego kraju. Spotkanie było doskonałą okazją do rozmów z wolontariuszem. Wychowankowie najczęściej pytali Shakuranthę o doświadczenia z pracy misyjnej i posługę w Polsce. Spotkanie, podczas którego pojawiają się misjonarze, ma rozbudzić w młodych osobach zainteresowanie poznawaniem innych kultur, języków. Być może zachęcą oni młodzież do uczestnictwa w misjach.

Te owocne spotkania, pełne rozmów, nowych wrażeń i nowych znajomości realizowane są w ramach projektu Międzynarodowy Dom Spotkań „Bez Granic”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Program Międzynarodowe Domy Spotkań na lata 2021–2030. Celem spotkań jest rozwijanie w młodych ludziach chęci do udziału w działaniach opartych na wolontariacie i pomocy innym na poziomie lokalnym i międzynarodowym”. 


Podziel się tym wpisem: