web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Z Rzymu do Warszawy. Wizyta s. Lidii Strzelczyk

Towarzystwo Salezjańskie zostało założone przez księdza Bosko w roku 1859. Jego celem była i wciąż jest praca z młodzieżą i dziećmi.

Od 1872 roku dzieła wychowawcze wspierają siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, które opiekują się dziewczętami.

W ostatnich dniach Wspólnotę inspektorialną odwiedziła Radna Wizytatorka z Rzymu s. Lidia Strzelczyk oraz Inspektorka s. Małgorzata Pilarska.

Siostra Strzelczyk przeprowadza wizytację u sióstr w Inspektorii Warszawskiej.

„Dziękujemy za spotkanie i życzymy Bożego błogosławieństwa w posłudze animacji” – mówi ks. inspektor Tadeusz Jarecki.

Historia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce

Inspektoria Polska Matki Bożej Jasnogórskiej jest częścią Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (sióstr salezjanek) założonego we Włoszech przez św. Jana Bosko i św. Marię Dominikę Mazzarello 5 sierpnia 1872 roku. Powstała na fundamencie wierności świadków Zbawienia dokonującego się w czasie i w miejscach wskazanych przez Opatrzność. Becchi, Turyn, Mornese, Nizza Monferrato w północnej Italii – tam biją źródła Rodziny Salezjańskiej.

Inspektoria Polska Matki Bożej Jasnogórskiej (Inspektoria Warszawska) powstała 5 sierpnia 1982 r.

Po 38 latach od erygowania inspektoria działa w 19 domach zakonnych na obszarze 9 województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego.

Działalność

Siostry salezjanki posługujące w Polsce prowadzą liczne dzieła, m.in.: szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, oratoria i świetlice.

Charyzmat sióstr salezjanek

Zgromadzenie zostało założone przez św. Jana Bosko przy współpracy ze św. Marią Dominiką Mazzarelli.

Wobec ówczesnej sytuacji społecznej, miało być odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych, szczególnie dziewcząt i kobiet, w wymiarze wychowania integralnego (dobry chrześcijanin i uczciwy obywatel). Tytuł, jaki Założyciel nadał nowemu zgromadzeniu, był wyrazem jego wdzięczności wobec Maryi Wspomożycielki za wszelkie łaski, jakie otrzymał od Boga przez wstawiennictwo Maryi, dlatego wskazał, by siostry były żywym pomnikiem wdzięczności Wspomożycielce.

Siostry salezjanki, przez śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oddają swe życie Bogu, realizując w Kościele powołanie do świętości: codziennej, pełnej prostoty i radości. Żyjąc we wspólnocie i będąc jednocześnie wśród ludzi, szczególnie młodych, podejmują wyzwanie, by stawać się znakiem miłości Boga Ojca, która nieustannie uprzedza i uzdalnia do ewangelizacji. Eucharystia i Maryja to dwa filary, na których budujemy wraz z młodymi i dla młodych dom miłości Bożej, w którym każdy czuje się przyjęty. Podejmujemy również współpracę z rodzinami w dziele wychowania, a także dbamy o promocję kobiet.

Tekst za: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska


Podziel się tym wpisem: