web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Warszawa. Podsumowanie działalności młodych i przygotowanie do ŚDM

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików zapoczątkowane przez Jana Pawła II w 1986 roku. Jednoczą one młodzież z całego świata na adoracji, modlitwie i dziękczynieniu.

Spotkania mają charakter religijnego festiwalu, w czasie którego młodzież z całego świata spotyka się z papieżem. Czas wypełniony jest przez modlitwę, Eucharystię, sakrament pokuty i pojednania, rozmowy, nawiązywanie nowych kontaktów. Centralną częścią festiwalu jest spotkanie z papieżem, który kieruje słowa do młodych.

W tym roku w Lizbonie odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Obecni na miejscu będą mogli podziwiać przepiękne kolorowe miasto, położone na wzgórzach, gdzie na ulicach słychać muzykę, a z restauracji unoszą się piękne zapachy.

Mieszkanie u rodowitych lizbończyków będzie wspaniałą okazją do rozmów i odkrywania piękna i wyjątkowości zarówno ich samych, jak i państwa.

Dziś w inspektorii warszawskiej odbyło się spotkanie komisji duszpasterstwa młodzieżowego.

Podczas obrad podsumowano rok pracy młodzieżowej w:

– ośrodku „Emaus”;

– duszpasterstwie powołaniowym;

– liturgicznej służbie ołtarza;

– oratorium;

– harcerstwie;

– szkołach i ośrodkach wychowawczych;

– duszpasterstwie akademickim;

– Salezjańskiej Organizacji Sportowej;

– zespołach medialnych.

Omówiono także zbliżające się młodzieżowe akcje wakacyjne oraz wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży 2022–2023 nosi tytuł:„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (por. Łk. 1,39).


Podziel się tym wpisem: