web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

“Nie lękajcie się nowych technologii!”

“Nie lękajcie się nowych technologii!”. Słowa zawarte w tytule tego artykułu – dziesiątego z cyklu artykułów poświęconych tematowi komunikacji społecznej w Kościele i Rodzinie Salezjańskiej autorstwa ks. Macieja Makuły z Sektora Komunikacji Społecznej  – pochodzą z listu apostolskiego “Szybki rozwój”, napisanego przez papieża Jana Pawła II w 2005 roku.

Papież, jak wyjaśnia ks. Makuła, powtarza to zdanie nie mniej niż cztery razy w cytowanym tekście, tekście, w którym Jan Paweł II wziął pod uwagę szybki rozwój technologii na polu mediów – stąd tytuł listu – i wezwał osoby odpowiedzialne za komunikację społeczną do refleksji nad wyzwaniami, jakie komunikacja społeczna już wtedy stawiała przed Kościołem.

W ostatnich latach dynamiczny rozwój technologiczny postawił przed Kościołem nowe pytania i zadania w kontekście Internetu i mediów społecznościowych. Postęp w dziedzinie mediów otworzył przed Kościołem pionierskie możliwości w zakresie komunikacji społecznej, stawiając jednocześnie kolejne wyzwania związane z procesem ewangelizacji. Media społecznościowe i Internet stały się niezbędnymi narzędziami komunikacji na skalę globalną.

W artykule autor omawia cztery punkty, w kontekście których Jan Paweł II powtarza ten zwrot: “Nie lękajcie się”. Jest to przesłanie, które papież zdecydowanie powtarza w swoim liście apostolskim, kierując je do osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną.

Słowa Jana Pawła II, zachęcające do odważnego spojrzenia i pracy z wykorzystaniem nowych technologii na polu mediów, mogą stać się swego rodzaju mottem dla wielu mężczyzn i kobiet Kościoła w ich codziennej pracy. Zastosowanie nowych technologii z pewnością wymaga odpowiedzialnego podejścia, a także wyraźnego uświadomienia sobie tego, do czego Kościół jest powołany.

Jak twierdzi ks. Makuła, przyszłość może przynieść kolejne innowacyjne rozwiązania w dziedzinie komunikacji społecznej i mediów. A z drugiej strony niezmienne pozostają elementy, które pomagają we właściwym wykorzystaniu nowych technologii: formacja, profesjonalizacja, współpraca i świadomość odpowiedzialności za wspólny cel.

Pełny tekst w języku polskim.

Źródło ANS


Podziel się tym wpisem: