web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Nowa edycja spotkań z cyklu “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”

Kontynuując spotkania z poprzednich lat, Konferencja Salezjańskich Inspektorii Włoch – Sektor Formacji oraz Centrum Studiów Dzieła “Tabernacoli Viventi” (Żywe Tabernakula) proponują czwartą edycję spotkań z cyklu “Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”.

Cykl dotyczy wytycznych programowych Przełożonego Generalnego zaproponowanych po 28. Kapitule Generalnej.

Stanowi on proste i użyteczne narzędzie formacji dla wspólnot salezjańskich i współpracujących z nimi osób świeckich. W ciągu pierwszych trzech lat tego cyklu odnotowano 25 tys. odsłon. W ramach pierwszej edycji był zgłębiany salezjański sakrament obecności (trzecia wytyczna programowa), w ramach drugiej była omawiana tożsamość salezjanina jako osoby konsekrowanej w żywotnej relacji z Jezusem (pierwsza wytyczna programowa), a przedmiotem trzeciej edycji była pilna potrzeba “Da mihi animas, cetera tolle” (druga wytyczna programowa).

W roku 2023-2024 nacisk zostanie położony na formację salezjanów pasterzy dzisiaj (czwarta wytyczna programowa). 

Uwzględniając temat Kapituły Generalnej 29, “Zafascynowani Jezusem Chrystusem, powołani do młodzieży”, comiesięczne wywiady będą chciały przynieść odpowiedź na pytanie, co znaczy być dzisiaj salezjanami pasterzami. 

Pierwsze spotkanie w ramach tej nowej edycji rozpocznie się w sobotę 18 listopada, obejmie wywiad z ks. Enrico Ponte, mistrzem nowicjatu na temat “Pokonując przepaść między formacją a misją”.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie w nich brał udział Przełożony Generalny, kard. Ángel Fernández Artime, który skomentuje, pogłębi i wyjaśni, co oznacza dzisiaj “formacja salezjanów pasterzy”. 

Cykl, który będzie poświęcony “formacji salezjanina pasterza”, będzie dotyczyć: obecnych wyzwań kulturowych i ewangelicznego odczytywania znaków czasu – ks. Andrea Bozzolo, rektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (sobota, 13 stycznia); życia braterskiego i posłannictwa – ks. Silvio Roggia (sobota, 17 lutego); wezwania skierowanego do salezjanów “Zabierz mnie ze sobą” i centralnego miejsca Eucharystii jako kluczowego elementu we współczesnej formacji – p. Paolo Zini i ks. Matteo Rupil (sobota, 16 marca); obecności kobiet we wspólnocie i obecności Mamy Małgorzaty dzisiaj – Anna Sansoni (sobota, 13 kwietnia).

Więcej na ANS

Źródło ANS


Podziel się tym wpisem: