web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Łódź. Rewitalizacja człowieka

Łódź znana jest z różnych oryginalnych słów. Krańcówka, migawka czy galancie to tylko niektóre. Gdy czyta się artykuły lokalnych tabloidów czy gazet słychać też wielokrotnie o rewitalizacji kolejnych kamienic, placów oraz budynków. Nie można jednak zapominać, że wraz z odnową miasta ważna jest również rewitalizacja ludzi, szczególnie młodego pokolenia często zaniedbanego, z dysfunkcjami i zagubionego.

Ten trud realizuje od wielu lat łódzkie Oratorium im. Św. Dominika Savio. Stowarzyszenie – o tej samej nazwie – prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego: świetlicę i klub środowiskowy dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i starszych. To praca wielopłaszczyznowa, wymagająca dobrego poznania potrzeb każdej osoby, współpracy z nią oraz środowiskiem domu. Jakie cele stawiają sobie salezjańskie placówki wsparcia dziennego? Pomoc podopiecznym w nauce, rozwój ich różnych umiejętności (np. sportowych, muzycznych, plastycznych), wsparcie pedagogiczne, psychiczne, socjoterapeutyczne oraz dożywianie.

Rozmowy, zajęcia edukacyjne i integracyjne,  ogólnorozwojowe, trening umiejętności społecznych, ćwiczenia z terapii pedagogicznej, zajęcia profilaktyczne to tylko niektóre propozycje świetlicy oraz klubu dla młodzieży. Nie może również zabraknąć wyjść do miejskich atrakcji, rekreacji czy korzystania z oferty kulturalnej miasta. Placówki wsparcia dziennego starają się o klimat oratoryjny ofiarując też pomoc duchową podopiecznym. Stąd codzienne modlitwy i słówko, cotygodniowa msza święta oratoryjna, świętowanie różnych wydarzeń i uroczystości oraz wspólnota stołu podczas codziennego poczęstunku.

Pracę świetlicy i klubu – od poniedziałku do piątku – wspierają wychowawcy, pedagog, socjoterapeuta, psycholog oraz grupa wolontariuszy. To osoby pracujące jak i uczniowie szkół podstawowych a także średnich. Placówki wsparcia dziennego nie mogłyby funkcjonować bez pomocy finansowej miasta. Oratorium pragnie podziękować władzom Łodzi (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) za tegoroczne dofinansowanie świetlicy środowiskowej „Iskierka przyjaźni Dominika” oraz klubu środowiskowego „Źródło”. Oby ta inwestycja w rewitalizację potrzebujących dzieci i młodzieży zaowocowała w przyszłości.

Ks. Piotr Szlufik SDB 


Podziel się tym wpisem: