web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Szkoła w stylu Księdza Bosko

Wizyta studyjna przedstawicieli szkół inspektorii warszawskiej w Hiszpanii.

W dniach od 25 listopada do 2 grudnia 2023 r. dyrektorzy szkół inspektorii warszawskiej oraz osoby
delegowane odbywają wizytę studyjną w hiszpańskiej inspektorii Maria Auxiliadora.

Grupę przyjęła szkoła w Algeciras, która znajduje się w prowincji Cadix w Andaluzji. Organizacją spotkania
zajął się jej dyrektor Manuel Redondo przy współpracy odpowiedzialnego za oświatę delegata ks. Miguela Canino SDB i jego współpracowników.

„Pierwszego dnia mieliśmy okazję poznać szkołę w miejscowości Malaga (170 km od Algeciras), którą
tworzą szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła techniczna (ok. 1300 uczniów). Jest to jedna z
najstarszych placówek oświatowych w inspektorii (rok założenia 1894)” – mówi ks. dyrektor Julian Dierżak SDB.

W czasie pobytu poruszono tematykę strategii organizacji szkolnictwa w całej inspektorii oraz duszpasterstwa szkolnego.

Dwa kolejne dni uczestnicy spędzili w Algeciras. Znajduje się tam szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i
szkoła techniczna. Szkoła liczy ok. 800 uczniów, założona w latach 30. XX w. „Prowadziliśmy refleksję
nad profilem ucznia szkoły salezjańskiej. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak tę kwestię postrzegają szkoły hiszpańskie. Przede wszystkim wybrzmiała troska o wychowanie młodego człowieka w kontekście
jego rodziny, wiary i człowieczeństwa” – mówi dalej ks. Dzierżak.

Czwartego dnia delegacja dotarła do szkoły salezjańskiej, w której nieobecna jest wspólnota salezjańska. To szkoła w „La Linea de Concepcion” koło Gibraltaru, założona w latach 50. XX w. Tworzą ją przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła branżowa. Towarzyszy jej przełożony wspólnoty z Algeciras na zasadzie regularnych wizyt. „Szkoła zmaga się z wyzwaniami, które towarzyszą miejscowościom nadgranicznym, tj. z przestępczością, narkomanią, przemytem. Na uwagę zasługuje
solidaryzowanie się nauczycieli z charyzmatem Księdza Bosko oraz rzetelna współpraca z rodzicami
uczniów” – dodaje ks. Dzierżak.

„Ostatniego dnia znaleźliśmy się w Sewilli, w domu inspektorialnym, skąd wypływa animacja szkół dla
całej południowej inspektorii. Spotkanie prowadził radca inspektorialny ks. Miguel Canino SDB.
Omawialiśmy profil nauczyciela salezjańskiego oraz proces formacji uczniów i nauczycieli. Wracamy z wieloma przemyśleniami. Wśród nich przewija się przekonanie, że charyzmat salezjański niosą nie tylko salezjanie konsekrowani, ale również świeccy”.

Personel szkół hiszpańskich oraz rodzice uczniów, to w dużej mierze wychowankowie tych szkół. Doskonale rozumieją co znaczy wychowywać w duchu Księdza Bosko. Czymś naturalnym, a nawet wyróżniającym jest bycie wychowankiem salezjańskim. Znacząca część wychowanków to także salezjanie współpracownicy.

„Zdajemy sobie sprawę, że szkolnictwo salezjańskie w Polsce nadal znajduje się w fazie odradzania się po
kilkudziesięcioletniej przerwie. Obyśmy potrafili wypracować taki styl, który będzie powodem do dumy, podobnie jak jest to u naszych hiszpańskich współbraci i ich wychowanków oraz współpracowników” – dodaje ks. dyrektor.

„Na koniec pragniemy wyrazić wdzięczność za gościnę i troskę o nas, którą przejawiali nasi gospodarze. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że charyzmat salezjański obecny w różnych kulturach i zakątkach świata faktycznie polega na rodzinności” – mówi ks. dyrektor.


Podziel się tym wpisem: