web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Głosków. Czym jest charyzmat salezjański


W liturgiczne wspomnienie św. Jana Bosko wspólnotę w Głoskowie odwiedził ks. inspektor Tadeusz Jarecki.

Przewodniczył uroczystej Mszy Świętej oraz wygłosił słowo Boże, przybliżając przy tym postać świętego Jana Bosko – patrona młodzieży, młodych robotników i rzemieślników.

Ksiądz inspektor przypomniał o charyzmacie salezjańskim skupionym na wychowaniu i ewangelizacji.

Ewangelizacja – to przedłużenie misji ks. Jana Bosko przez przybliżanie młodym ludziom Boga.

Towarzyszenie młodym – przez prowadzenie oratorium, wyjazdy, sport, teatr.

Wychowanie – oparte na systemie wychowawczym ks. Jana Bosko – religia, rozum i miłość.

Podczas Eucharystii swoje przyrzeczenia odnowili salezjanie współpracownicy.

Był to wieczór wspólnego świętowania i dziękczynienia Bogu za ks. Bosko – ojca i nauczyciela młodzieży.


Podziel się tym wpisem: