web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Wiara, Nadzieja, Miłość

Nadzieja, wiara i miłość: cnoty teologalne, właśnie w tej kolejności, stanowią centrum propozycji duszpasterskiej na lata 2024/2027 Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego.

Po trzyletnim okresie, który dobiega końca, MGS pragnie pozostać dalej blisko młodych ludzi, kontynuując wspólne wzrastanie jako “Salezjańskie Włochy”. W procesie, który doprowadził do opracowania tej propozycji, fundamentalne znaczenie miało dzielenie się spostrzeżeniami z Salezjanami, Córkami Maryi Wspomożycielki, Salezjanami Współpracownikami oraz przedstawicielami różnych Stowarzyszeń na poziomie krajowym, co w szczególności dotyczy “Cinecircoli Giovanili Socioculturali” i “Turismo Giovanile e Sociale”.

Ten trzyletni program oscyluje wokół trzech cnót teologalnych: nadziei, wiary i miłości. W jego realizacji będą uwzględnione w sposób szczególny następujące dokumenty: “Spe salvi” Benedykta XVI, “Lumen fidei” papieża Franciszka i “Deus caritas est” Benedykta XVI. Także każdemu z tych lat będzie towarzyszyć konkretna ikona biblijna, do czego dojdą pewne treści o charakterze kościelnym.

W czasie tego trzyleniego okresu trzeba się będzie także odnieść do pięciu konkretnych punktów omówionych odpowiednio w trzech zeszytach ćwiczeń (roboczych), czyniąc to w świetle cnoty danego roku. I tak, w każdym z tych trzech lat przedmiotem uwagi będzie te pięć punktów:  

1. Pierwsza ewangelizacja

2. Zainteresownie ostatnimi

3. Towarzyszenie osobiste, grupowe i środowiskowe

4. Współodpowiedzialność w pracy wychowawczo-duszpasterskiej

5. Spójność życia

Wychodząc od głównego tematu Jubileuszu 2025: “Pielgrzymi nadziei”, cnotą wybraną na pierwszy rok jest nadzieja. Tematy i treść pierwszej propozycji duszpasterskiej są następujące:
– zaproszenie do jak najlepszego przygotowania i przeżycia Jubileuszu Nadziei 2025, uwzględniając ten sam biblijny tekst odniesienia: Łk 4, 16-20;
– wprowadzenie w ducha misyjnego, który charakteryzuje doświadczenie apostolskie Księdza Bosko od jego początków.

Stąd też tytuł propozycji: “Jego miłość nas oczekuje”.

Propozycja duszpasterska 2024/2025 ogólnie obejmuje cztery pomoce, które się uzupełniają:

1) zeszyt ćwiczeń: ten nie służy jako praktyczna, gotowa do użycia pomoc, ale jako narzędzie inspiracji o charakterze kościelnym, biblijnym i charyzmatycznym w wybranych tematach;

2) materiały QRcode: przestrzeń, która będzie swego rodzaju archiwum materiałów, które będą stopniowo udostępniane jako przydatne narzędzie do planowania i opracowywania odpowiednich programów na poziomie inspektorialnym, lokalnym i terytorialnym. Chodzi tu głównie o odsyłacze do różnych stron magazynu “Note di Pastorale Giovanile” (NPG), które zawierają:

A. Znaczące teksty z dokumentów Magisterium Kościoła lub dokumentów salezjańskich;

B. Bibliografię tematyczną do dalszego pogłębiania;

3) Specjalny numer NPG: ma to być z jednej strony dogłębna analiza niektórych tematów roku duszpasterskiego, a z drugiej strony – konkretne wskazania dotyczące metody pracy w lokalnych realiach, uwzględniające już trzy sprawdzone elementy, jakimi są rozpoznanie, interpretacja i wybór.  Tak więc, o ile zeszyt ćwiczeń (roboczy) stanowi narzędzie inspiracji, ten specjalny numer NPG będzie oferować metodologię;

4) Pomoc formacyjną dla wspólnot Salezjanów Księdza Bosko i Córek Maryi Wspomożycielki: jest to narzędzie, które odnosi tę propozycję duszpasterską do duchowej drogi wspólnot salezjańskich i niektórych grup Rodziny Salezjańskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

Źródło: ANS


Podziel się tym wpisem: