web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Warszawa. Konferencja oraz zwiedzanie miasta

W dniach 9-12 maja, w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie odbyło się spotkanie przełożonych okręgów (inspektorii) regionu Europy Środkowej i Północnej. Służyło ono wzmocnieniu współpracy i braterstwa w duchu salezjańskim oraz było okazją do wymiany doświadczeń, refleksji nad wspólnymi wyzwaniami i budowania odpowiednich strategii związanych z przyszłością.

W spotkaniu wzięło udział 17 urzędujących przełożonych salezjańskich okręgów regionu, do których doszli trzej nowi ostatnio mianowani przełożeni w osobach: przełożony wizytatorii Malty oraz inspektorii Chorwacji i Słowenii, a także delegat inspektorialny dla Białorusi z ramienia Inspektorii Warszawskiej (PLE).  

Spotkanie prowadził ks. Roman Jachimowicz, radca regionu Europa Środkowa i Północna. Głos zabrali m.in.: ks. Gildasio Dos Santos Mendes, radca generalny ds. komunikacji społecznej; ks. Guido Garino, sekretarz Rady Generalnej; ks. Michal Vojtàš, profesor i prorektor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) z siedzibą w Rzymie, a także ks. Maciej Makuła z Sektora Komunikacji Społecznej. 

Jednym z głównych tematów dyskusji był rozwój misji salezjańskiej w regionie, także w kontekście zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej i duchowej Europy. Księża inspektorzy podzielili się pomysłami i praktykami, które mogą przyczynić się do skuteczniejszej działalności na rzecz młodych ludzi, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.

Pierwszy wieczór tego spotkania służył zgromadzeniu wszystkich uczestników i zawiązaniu atmosfery braterstwa w perspektywie pracy w kolejnych dniach. Gdy zaś chodzi o poszczególne dni obrad, te rozpoczynały się zawsze Eucharystią, po której następowały dwie sesje tematyczne, przebiegające w klimacie dialogu i debaty na forum ogólnym. Natomiast popołudnia to był czas team building (budowania grupy) i wizyt kulturalnych w mieście.

Ostatniego dnia omówiono różne kwestie zaproponowane przez obecnych przełożonych okręgów, a następnie odprawiono niedzielną Eucharystię w kościele parafialnym-sanktuarium pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie.

Spotkanie zakończyło się nie tylko konkretnymi planami działania, ale przede wszystkim wzmocnieniem braterskiej więzi i poczucia wspólnoty w duchu salezjańskim. Uczestnicy spotkania powrócili do swoich wspólnot z nową siłą, inspiracją i zapałem do kontynuowania swojej misji na rzecz młodzieży i Kościoła.

Spotkanie zakończyło się Eucharystią sprawowaną w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.

Źródło: ANS


Podziel się tym wpisem: