web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Intencja Misyjna: Za uchodźców

Zjawisko wolontariatu w ostatnich dziesięcioleciach znacznie się rozwinęło. Ale czym tak naprawdę jest wolontariat? Szczególnie ważne jest, aby pamiętać, że ludzie w każdym wieku wykonują proste czynności, które są równoznaczne z wolontariatem, takie jak pomoc w schroniskach dla bezdomnych, trenowanie
drużyny sportowej, bycie przewodnikiem w muzeum czy udział w pracach społecznych w celu np. sprzątania dzielnicy.

Ze swej natury wolontariat jest bezpłatną służbą, którą się niesie w celu pomocy i wsparcia osób lub grup, z powodów filantropijnych, religijnych lub osobistych. Oczywiście wolontariat nie zmieni świata. Oferuje jednak osobom fizycznym możliwość dokonania zmian dzięki bezpłatnej służbie. Dlatego wolontariusze
odgrywają istotną rolę w promowaniu pozytywnych zmian w świecie. Wolontariat wiąże się również z kosztami. Wolontariusze poświęcają swój czas, dary, a czasem nawet zasoby osobiste.

Jest to „wymagające żądanie”, które „zakłóca zwykłe codzienne życie”. Wolontariat inspirowany chrześcijaństwem wyrasta z przekonania, że osoba ludzka jest „obrazem i podobieństwem” Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, wchodząc w sposób wolny i który uczy miłości jako zasady relacji między Bogiem a ludzkością i między ludźmi. Daje ona każdemu uczniowi-misjonarzowi możliwość życia ewangelicznym powołaniem do służby w życiu codziennym, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Wolontariat jest także sposobem na konkretne życie kluczową zasadą katolickiej nauki społecznej: solidarnością.

Ksiądz Bosko promował różne formy wolontariatu wśród swoich chłopców w oratorium na Valdocco. Jednym z najbardziej uderzających przykładów była epidemia, która nawiedziła Turyn od 1 sierpnia do 21 listopada 1854 roku, powodując śmierć 1400 osób. Jednak żaden z chłopców wysłanych przez Księdza Bosko do opieki nad chorymi na cholerę nie został zarażony. Dzisiaj ten przykład jest kontynuowany poprzez „Salezjański Wolontariat Misyjny” jako posługa solidarności, świadczona nieodpłatnie przez osobę młodą (17-35 lat), motywowaną wiarą, posłaną i przyjętą przez wspólnotę, w stylu misyjnym, zgodnie z pedagogią i duchowością Księdza Bosko. Zaproś młodych ludzi, aby zrobili coś znaczącego dla Boga poprzez Salezjański Wolontariat Misyjny!

Autor:

Ks. Alfred Maravilla SDB
Radca generalny ds. misji


Podziel się tym wpisem: