web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Świętość Salezjańska


“Bóg okazał wielką miłość do Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko, ubogacając ją poprzez świętość. Kapłani, świeccy, konsekrowani, młodzi i dorośli Rodziny, członkowie zaangażowani w wychowywanie i ewangelizację, budowniczowie codzienności i apostołowie wezwani do heroizmu męczeństwa znajdują bogactwo natchnień wśród naszych świętych. Godnym podziwu jest to, co łaska Ducha Świętego działa w sercach tych, którzy przyjmują i czynią się otwartymi na Niego! Szerząc swoją miłość, pobudza do doskonałej miłości i do coraz głębszej jedności wszystkich tych, którzy przyjmują jego dar. Jedność wspólnotowa, którą pragniemy realizować jako Rodzina, posiada w poszukiwanej z wytrwałością miłości bogatszy aspekt naszego dzielenia się.”

(Karta Jedności Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko, art. 38)