web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Edukacja – najpotężniejsza broń rozwoju kobiet

Droga Siostro Viviane, jak postrzegasz sytuację kobiet w środowisku, z którego pochodzisz?

Kobieta w krainie Kabiyè (północne Togo) nazywa się „Halʋ”, a etymologicznie wywodzi się od słów „haw” i „lim”, czyli „dawać” i „woda”. „Haw” odnosi się również do „luluu”, co oznacza „urodzić”. Zasadniczo kobieta jest uważana za tę, która przynosi życie, aby dać je światu. Często jest przedstawiana za pomocą metafory „calebasse”, symboliki, która podkreśla jej osobliwą tożsamość jako nosicielki życia. Jednak znaczenie przypisuje się jej tylko w stosunku do mężczyzny, a więc podrzędne.

W związku z tym przez długi czas była marginalizowana w sferze podejmowania decyzji z prawnego, politycznego i religijnego (tradycyjnego) punktu widzenia. Tylko w gospodarce kobiety zajmują ważne miejsce, ponieważ zajmują się handlem. W świecie kościelnym kobiety są aktywnie obecne poprzez swoje żarliwe zaangażowanie w celebracje liturgiczne i poprzez liczne posługi, jakie pełnią w instytucjach kościelnych.

W ostatnich latach nastąpiła postępująca rewolucja w promowaniu edukacji dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, w związku z czym Togo znajduje się daleko w czołówce i wśród 50,7% populacji składającej się z kobiet, prawie 70% to liderzy i menedżerowie, potwierdzając w ten sposób umiejętności i kompetencje kobiet.

Co jest największą przeszkodą w poprawie roli i pozycji kobiet w Kościele i w wielu społeczeństwach?
W wielu społeczeństwach kobiety są postrzegane w odniesieniu do mężczyzn. W rezultacie są zmuszone postrzegać siebie jako podporządkowane. Nie chcę generalizować, ale wydaje mi się, że wysoki wskaźnik analfabetyzmu wśród kobiet jest jedną ze straszliwych barier dla afirmacji kobiet. Według Siostry, w jaki sposób my, salezjanie, którzy jesteśmy mężczyznami, możemy przyczynić się do rozwiązania tego problemu?

Edukacja, według Nelsona Mandeli, jest najpotężniejszą bronią, której można użyć, aby zmienić świat. Salezjańska metoda wychowawcza, czyli system prewencyjny, ma typowo kobiecy charakter, w tym sensie, że drogi integralnego wychowania, edukacji szkolnej i ewangelizacji sprzyjają wolnemu wyborowi, ukierunkowanemu na realizację własnej tożsamości w perspektywie społecznej.

Waszym wkładem w sprawy kobiet jako mężczyzn byłoby promowanie umiejętności definiowania życia w oparciu o zrozumienie siebie samego, jako mężczyzny i kobiety, poprzez szacunek i autentyczne relacje z drugim człowiekiem, w świetle różnicy, jaka charakteryzuje mężczyznę i kobietę, równych sobie pod względem równości.

Kobiety w populacji.

Światowa populacja składa się z 3 miliardów 248 milionów mężczyzn i 3 miliardów 215 milionów kobiet.
-Rosja ma najniższą proporcję: 87 mężczyzn na 100 kobiet.
-Chiny mają najwyższą proporcję: 106 mężczyzn na 100 kobiet.
-1 stycznia 2020 r. w krajach UE było 219 mln mężczyzn i 229 milionów kobiet, co odpowiada wskaźnikowi 104,7 kobiet na 100 mężczyzn, co oznacza o 4,7% więcej kobiet niż mężczyzn.


Podziel się tym wpisem: