web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

NOWENNA DO MARYI WSPOMOŻYCIELKI 2024 – na każdy dzień

DZIEŃ 1 (15 maja)

Maryja Wspomożycielka Wiernych wzór świętości

WPROWADZENIE

Maryja jest Matką i Nauczycielką, wspiera nas, abyśmy mogli „fruwać” na drodze świętości. W tym wezwaniu, które jest proste i dostępne dla wszystkich, różnica polega na tym „dodatkowym biegu”, który pochodzi z „prawdziwej pobożności”, to znaczy z tej skutecznej i afektywnej wymiany miłości z Maryją, która pobudza nas do ciągłego wzrastania w miłości Boga i bliźniego. Maryja jest doskonałym wzorem, jest najświętsza.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Drodzy członkowie Rodziny Salezjańskiej i młodzi, w tej nowennie do Maryi Wspomożycielki chciałbym przekazać wam tajemnicę świętości, a raczej tajemnicę Maryi.

Ta tajemnica nie jest czymś niedostępnym lub zarezerwowanym dla wybranych. Jest to coś, czego możemy doświadczyć w naszych codziennych działaniach, w najbardziej zwyczajnych rzeczach w życiu. To dar, łaska, o którą możemy prosić bezpośrednio Ducha Świętego i samą Maryję.

Tak, Bóg pragnie, abyś stał się święty, abyś osiągnął pełnię życia w tej egzystencji i abyś był uwielbiony obok Niego w wieczności. Świętość nie jest przywilejem zarezerwowanym dla nielicznych, ale powszechnym wezwaniem, powołaniem dla każdego z nas. Oznacza to, że każda myśl, każde słowo, każde działanie, każde cierpienie, każde dążenie musi być skierowane ku Bogu.

Nie ma powodu do strachu. Jeśli pozwolisz Bogu zamieszkać w tobie, Jego miłość przemieni twoje życie w arcydzieło świętości. Drogę do świętości wyznacza Ewangelia Jezusa, która wymaga pokory serca, nieustannej modlitwy, samozaparcia, zaufania Bożej Opatrzności i posłuszeństwa woli Bożej.

Nie jest to kwestia dobrowolnych wysiłków czy samodoskonalenia, ale raczej przyjęcia Bożej łaski i pomocy z pokorą i ufnością. Aby to uczynić, konieczne jest odnalezienie Maryi! To Maryja nas prowadzi, towarzyszy nam na tej drodze świętości.

Tak więc, drodzy przyjaciele, nie bójcie się dążyć do świętości. Otwórzcie wasze serca na Bożą łaskę, pozwólcie się kształtować Jego miłującej dobroci i powierzcie się macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi Wspomożycielki. Niech ta nowenna będzie dla nas czasem głębokiej refleksji i szczerego nawrócenia, abyśmy mogli z ufnością kroczyć drogą świętości.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, niewiasto mądra i pierwsza Uczennico Jezusa, która w ciszy swego serca ogarnięta Duchem Świętym znalazłaś łaskę u Boga i zrodziłaś Zbawiciela w swoim łonie, daj nam zrozumieć, że droga świętości jest powszechnym wezwaniem na które każdy jest zaproszony odpowiedzieć. Otwórz nasze serca na Bożą Łaskę, aby nasze myśli, nasze motywacje i nasze codzienne działania były skierowane ku Bogu. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

DZIEŃ 2 (16 maja)

Maryja Matka pokory i miłości

WPROWADZENIE

„Ona uczyniła wszystko”, powiedział ksiądz Bosko pod koniec swojego ziemskiego życia, kiedy myślał o wszystkim, co przeżył i zrobił dla swojej młodzieży. Kapłan-wychowawca widzi, jak Matka Boża wkracza w jego życie, konkretnie i charyzmatycznie, w taki sposób, że można o nim powiedzieć jak o samej Maryi: „W swoim sercu rozważał wydarzenia maryjne, które miały miejsce w jego życiu”.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Drodzy,

wczoraj mówiliśmy, że trzeba odnaleźć Maryję. Ale dlaczego Bóg tego pragnie? Dlaczego konieczne jest przeprowadzenie przez Nią? Dlaczego Ksiądz Bosko mówi, że „Ona wszystko uczyniła”? Niech nam pomoże Pismo Święte i Tradycja:

Maryja znalazła łaskę u Boga, jest „pełna łaski”, ponieważ oddała swoje życie Jezusowi, który jest sprawcą wszelkiej łaski; Bóg wybrał Ją na skarbniczkę i opiekunkę Bożych darów. Oznacza to, że każdy dar przechodzi przez Jej ręce. Przypomnijmy sobie Kanę Galilejską: ci nowożeńcy nie przeżyliby dobrze tego święta bez konkretnej „pomocy” Maryi; każde dziecko rodzi się z ojca i matki, tak jak każdy z nas ma Boga za ojca i Maryję za matkę; ponieważ Duch Święty ukształtował Jezusa w łonie Maryi, podobnie postać Jezusa w nas urzeczywistnia się dzięki interwencji Maryi; Maryja, jak każda matka, karmiła swojego syna Jezusa, nawet dzisiaj nadal karmi nas, swoje dzieci; kiedy więc Maryja żyje obok nas, budzą się w nas Jej cnoty, zwłaszcza pokora i miłość.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, niewiasto prostego i czystego serca, która wypełniłaś Wolę Ojca w cichej skrytości i z wyjątkową pokorą i rozważną bystrością interweniowałaś u swego Syna, gdy szczęście zgasło na twarzach oblubieńców w Kanie Galilejskiej, uczyń nas uważnymi na potrzeby cierpiącej ludzkości i tych, którzy żyją obok nas. Niech nasze serca przepełni radość i zadowolenie by promieniowały pokojem i pogodą ducha tam, gdzie napięcie i konflikt, ból i samotność. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

DZIEŃ 3 (17 maja)

Maryja prowadzi nas na naszej drodze wiary

WPROWADZENIE

Naprawdę trudno jest nie docenić znaczenia Matki Bożej w życiu, duchu i dziele Księdza Bosko. Jest on jednym z tych świętych, którzy najlepiej uwypuklili postać Maryi jako centralny, a nie poboczny element w Bożym planie, wykazał za pomocą faktów, że pobożność maryjna jest konstytutywnym, a nie dodatkowym wymiarem wiary. Uczynił to nie na poziomie teoretycznym, refleksyjnym, teologiczno-duchowym, ale na poziomie praktycznym, opartym na świadectwie, wychowawczo-duszpasterskim.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Zastanówmy się wspólnie nad słowami naszego ukochanego papieża Franciszka, wyrażonymi w adhortacji apostolskiej Gaudete et exultate: „Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, kapłanami, zakonnikami ani zakonnicami”. Często myślimy, że świętość jest przywilejem zarezerwowanym dla tych, którzy mogą wycofać się ze świata, aby całkowicie poświęcić się modlitwie, ale tak nie jest. Każdy z nas, w kontekście naszego codziennego życia, jest powołany do życia miłością i dawania świadectwa wiary.

Drogą do świętości jest ta wskazana przez Jezusa, ale na tej drodze towarzyszy nam również Jego Matka Maryja. Ona jest żywą formą Boga, doskonałym wzorem, który pokazuje nam, jak się do Niego upodobnić. Maryja jest wielką formą Boga, przez którą Duch Święty ukształtował Boga-Człowieka, samego Jezusa. W Dzieciątku Jezus zjednoczona jest natura ludzka i boska. Ci, którzy powierzają się Maryi i pozwalają się kształtować Duchowi Świętemu, zyskują wyjątkowe piękno i świętość. Jest to z pewnością najszybsza i najsprawniejsza droga do świętości.

Dla nas, członków Rodziny Salezjańskiej, ważne jest, aby pamiętać, że Duch Święty objawił Księdzu Bosko tajemnicę poznania Maryi. Ona jest jak „tajemniczy ogród”, z którego czerpiemy z „zapieczętowanego źródła” wodę łaski w obfitości, aby ją hojnie rozdawać młodym.

Maryja nie zatrzymuje dla siebie, ale zawsze prowadzi nas do Jezusa. Jest cudownym echem Boga: kiedy wołamy „Maryjo!”, Ona odpowiada „Boże!”.

Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym wspomnieć. Odnalezienie Maryi nie oznacza zwolnienia z krzyża i cierpienia, w istocie Maryja daje wszystkim swoim dzieciom kawałek drzewa życia, jakim jest krzyż Jezusa. Jak dobra matka, która podaje swojemu dziecku gorzkie lekarstwo, stara się osłodzić je swoją obecnością.  Maryja czyni nas uczestnikami krzyża swego Syna.

Niech to nauczanie prowadzi nas na naszej drodze wiary i inspiruje nas do naśladowania przykładu Maryi w naszym dążeniu do świętości.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, Świątynio Ducha Świętego, która zawsze stałaś przy swoim Synu z czułością i dyskrecją nie opuszczaj nas w trudach drogi, ale weź nas za rękę i podtrzymuj nas w ciemnych chwilach, gdy wiara słabnie. Prowadź nas do Jezusa, Źródła łaski, abyśmy mogli czerpać z Niego obficie Wodę Żywą, która będzie hojnie rozdawana młodym ludziom, aby złagodzić ich cierpienie i dać Nowe Życie ich sercom spieczonym przez nałogi, ulotne przyjemności i samotność. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

DZIEŃ 4 (18 maja)

Maryja świadkiem Bożej miłości w świecie

WPROWADZENIE

Maryja jest żywym przykładem miłości Boga do ludzkości. Poprzez swoją macierzyńską miłość Maryja pokazuje wszystkim, jak Bóg nas kocha i towarzyszy nam w naszym codziennym życiu. Patrząc na Maryję jako świadka miłości Ojca Niebieskiego, możemy doświadczać coraz głębszej i bardziej autentycznej relacji z Bogiem.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Drodzy, to już czwarty dzień, jesteśmy prawie w połowie naszej podróży w towarzystwie Maryi. Dzisiaj robimy kolejny krok w zrozumieniu prawdziwego nabożeństwa do Maryi.

Nasz patron, św. Franciszek Salezy, nauczył nas, że pobożność nie jest tylko zewnętrznym aktem, ale raczej głęboką i autentyczną relacją z Bogiem. To sam Bóg kocha nas pierwszy i otwiera kanał komunikacji z nami. Uczynił to przez Maryję, która dała światu Zbawiciela. Tak jak Bóg stał się człowiekiem przez Maryję, tak i my możemy zbliżyć się do Niego przez Nią, naszą niebiańską Matkę.

Istnieją trzy stopnie nabożeństwa do Maryi: pierwszy polega na prowadzeniu autentycznego życia chrześcijańskiego, unikaniu zła i okazjonalnej modlitwie do Maryi; drugi stopień obejmuje głębszą miłość, zaufanie i cześć dla Maryi, biorąc Ją za wzór życia; wreszcie trzeci stopień obejmuje całkowite poświęcenie się Maryi i Jezusowi przez Nią, czyniąc wszystko z Maryją, w Maryi i dla Maryi.

Wspominamy z czułością św. Dominika Savio, który powierzył się całkowicie Maryi, zakładając Towarzystwo Niepokalanej, co zainspirowało wielu innych młodych ludzi do pójścia w jego ślady. Ta pierwsza grupa młodych ludzi poświęconych Maryi dała później początek zalążkowi salezjanów, wraz z księdzem Bosko, tworząc w ten sposób Towarzystwo Salezjańskie. Również w spotkaniu Księdza Bosko z Matką Mazzarello możemy uchwycić żarliwe pragnienie rozszerzenia miłości Maryi na młodych, które przybrało konkretną formę w ustanowieniu Córek Maryi Wspomożycielki.

Doświadczenie przeżyte na Valdocco i w Mornese wyraźnie ukazuje nam bezpośrednią interwencję Maryi w życie Księdza Bosko, młodzieży i jego współpracowników, którzy oddali się Jej jako synowie. W tym wszystkim widzimy moc i macierzyństwo Maryi, która jako kochająca Matka prowadzi i chroni swoje dzieci na drodze życia.

Niech nasza droga nabożeństwa do Maryi przybliża nas coraz bardziej do Jezusa i czyni nas autentycznymi świadkami Jego miłości w świecie.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, niewiasto kontemplacji, świadku miłości Boga do wszystkich stworzeń, która żyłaś w głębokiej relacji z Panem, wybaw nas od pośpiechu „robienia” i codziennego szału. Przyciągnij do siebie swoim przykładem nasze wspólnoty wychowawcze. Pragniemy poświęcić się Jezusowi, Twojemu Synowi, abyśmy z Tobą, w Tobie i dla Ciebie mogli zrozumieć tajemnicę „umiejętności spędzania czasu z Jezusem”, zachowując wewnętrzny pokój, który czyni nas autentycznymi, wiernymi i radosnymi wierzącymi jako brzemienne i płodne łona powołań w Kościele i w Rodzinie Salezjańskiej. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

DZIEŃ 5 (19 maja)

Maryja Wspomożycielka, w Jej całkowitym zawierzeniu i oddaniu

WPROWADZENIE

„Jeśli idziesz za Nią, nie zboczysz; jeśli modlisz się do Niej, nie możesz rozpaczać; jeśli myślisz o Niej, nie pomylisz się. Jeśli Ona cię wspiera, nie upadniesz; jeśli Ona się tobą opiekuje, nie masz się czego obawiać; jeśli Ona cię prowadzi, nie zmęczysz się; jeśli Ona ci sprzyja, dojdziesz do celu…”. Słowami św. Bernarda uznajemy Maryję za wybraną przez Boga szafarkę wszelkich łask.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Najdrożsi,

podstawa prawdziwego nabożeństwa do Maryi leży u początków naszej wiary. Kiedy otrzymaliśmy łaskę chrztu, zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Należymy do Jezusa, jesteśmy Mu poświęceni poprzez TAK Maryi dla dzieła Bożego.

Oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi jest naśladowaniem gestu Ojca Niebieskiego, który dał nam swojego Syna przez Maryję i nadal rozdziela przez Nią swoje łaski. Poświęcenie się Jezusowi przez Maryję jest równoznaczne ze złożeniem naszych dzieł w ręce Maryi, uznając Ją za orędowniczkę i pomocnicę Jezusa, naszego pośrednika.

Uczmy się od Mamy Małgorzaty, która radziła Księdzu Bosko, aby był cały Maryi, powierzając się Jej całkowicie. Kiedy oddajemy się całkowicie Maryi, pozbawiając się wszystkich naszych dóbr i trosk, Ona odpowiada z nieskończoną hojnością, dając nam o wiele więcej, niż możemy sobie wyobrazić.

Ten akt oddania się Maryi jest także ćwiczeniem miłości bliźniego, ponieważ czynimy Maryję powierniczką wszystkiego, czym jesteśmy i co czynimy. Jest to sposób przeżywania naszego życia w całkowitej zależności i powierzeniu się Jej, wiedząc, że Ona, jako Wspomożycielka chrześcijan, nigdy nas nie opuści.

Uderzający przykład tej całkowitej zależności od Maryi dał św. Jan Paweł II, którego dewizą biskupią było „Totus Tuus” (Cały Twój), co wskazuje na jego całkowite poświęcenie się Maryi. Przeżywał tę relację z Maryją jako pełną zależność od Niej, bez której nie mógłby niczego osiągnąć. Jego życie było niezwykłym przykładem tego, jak oddanie Maryi może głęboko wpłynąć na bieg historii.

Dlatego prosimy Maryję Wspomożycielkę, naszą niebieską Matkę, aby nam pomagała i wspierała nas na naszej drodze wiary, abyśmy mogli oddać się Jej z całkowitym zaufaniem i oddaniem.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, Matko Kościoła Powszechnego, potężna pomocy tych, którzy ufają Tobie i żyją „Totus tuo”, my wszyscy, którzy przez chrzest staliśmy się dziećmi w Synu oddajemy nasze życie całkowicie Tobie. Daj nam zrozumieć ludzkie cnoty, które uczyniły Cię wielką w oczach Boga i spraw, abyśmy potrafili je naśladować. Nigdy nas nie opuszczaj, najczulsza Matko, wspomagaj nas i towarzysz nam w naszej drodze wiary, czasami wstrząsanej próbami każdego dnia. Ufając w Twoją pomoc, składamy w Twoje ręce wszystkie nasze dzieła. Bądź zawsze naszą orędowniczką i wstawiaj się za ludzkością u Ojca. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

DZIEŃ 6 (20 maja)

Z Maryją, w Maryi, dla Maryi: Maryja, matka i wzór każdego chrześcijanina

WPROWADZENIE

Maryja przypomina nam o Bożej perspektywie, o patrzeniu w górę, o tym, by nie dać się przytłoczyć iluzorycznym pędom życia, które pozbawiają nas sensu i oddalają od otwarcia się na Tajemnicę.

Jej podróż jako wierzącej niewiasty kończy się w chwale. W niej, przyjętej w pełni jej istoty, objawia się pełna realizacja stworzenia odnowionego przez łaskę; błogosławiona, ponieważ prawdziwie uwierzyła i ponieważ otrzymała w całości swojej osoby odkupienie obiecane i zrealizowane przez Chrystusa dla wszystkich ludzi.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Prawdziwe nabożeństwo do Maryi polega na wykonywaniu naszych działań z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Nie jest to po prostu odosobniony akt pobożności, ale codzienne zobowiązanie, aby stać się dyspozycyjnym jak Maryja i powierzyć Jej naszą drogę do Jezusa. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, gdzie Maryja wstawiła się u Jezusa, aby otrzymać dobre wino, tak i my jesteśmy zaproszeni do przechodzenia przez Nią, aby dotrzeć do naszego Pana.

„Z Maryją” oznacza przyjęcie Maryi jako wzoru dla naszych czynów, konsultowanie się z Nią przed podjęciem działania i pozwolenie Jej na kształtowanie naszych intencji zgodnie z wolą Jezusa. Ksiądz Bosko zalecał, aby młodzi ludzie odmawiali trzy Zdrowaś Maryjo każdego dnia, prosząc Maryję, aby prowadziła ich w zbawieniu ich dusz.

„W Maryi” oznacza wewnętrzne skupienie się na Maryi, zachowywanie Słowa Bożego w naszych sercach i przekazywanie naszej modlitwy przez Nią, żywe tabernakulum, które nosiło w sobie Pana Jezusa. W ten sposób nasza modlitwa staje się bardziej autentyczna i skuteczna. 

Wreszcie, „dla Maryi” oznacza wyrzeczenie się naszej własnej miłości, aby oddać chwałę Bogu i uczcić Go. Maryja uczy nas, że jest to możliwe i że możemy żyć dla Jezusa, naśladując Jej przykład pokory i poświęcenia. Jeśli i my, jak apostoł Jan, przyjmiemy Ją do naszego domu, nauczymy się żyć z Nią, poświęcić się Jej, która powie nam, jak żyć dla Jezusa, jak modlić się do Ojca, jak służyć naszym braciom i siostrom.

Niech te refleksje pomogą nam żyć bardziej autentycznym i głębokim nabożeństwem do Maryi, Matki i wzoru każdego chrześcijanina.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, Żywe Tabernakulum, która uczyniłaś w swoim łonie miejsce dla Słowa, naucz nas przyjmować i zachowywać Słowo w głębi naszych serc i wprowadzać je w życie. Prawdziwa niewiasto, wzorze życia dla wierzących, obdarz nas uśmiechem za każdy gest miłości, który jesteśmy w stanie wykonać zdolny zarażać tych, którzy żyją w wewnętrznym smutku lub udręczonej egzystencjalnej samotności. Uwolnij nas od rezygnacji w obliczu ludzkiego cierpienia, fałszywego poczucia bezpieczeństwa i wygód, które otępiają duszę. Spraw, abyśmy patrząc na Ciebie, nauczyli się decentralizować, wychodzić z samych siebie, aby dotrzeć do naszych braci i sióstr w potrzebie, zwłaszcza młodych. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen

DZIEŃ 7 (21 maja)

Maryja, niewiasta „oto jestem”!

WPROWADZENIE

„Tak” wiary Maryi jest jak wyjście z własnych zabezpieczeń, z własnych schematów myślowych, aby powierzyć się działaniu Boga, który wskazuje drogę do osiągnięcia prawdziwej wolności, prawdziwej radości serca.

Wierzyć, znaczy powierzyć się w sposób wolny i radosny opatrznościowemu planowi Boga wobec historii, jak Maryja z Nazaretu.

Wiara jest więc zgodą, z którą nasz umysł i serce mówią Bogu „tak”, wyznając, że Jezus jest Panem. To „tak” przemienia życie, otwiera drogę do pełni znaczenia, czyni je nowym, pełnym radości i niezawodnej nadziei.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Drodzy młodzi i członkowie Rodziny Salezjańskiej,

czysta wiara Maryi jest jaśniejącym światłem w naszym życiu wiary. Jej „oto jestem” było nieustannym zaangażowaniem, przeżywanym w każdej chwili Jej istnienia. Maryja uczy nas, że w życiu są nie tylko radości i sukcesy, ale także apatia, rozproszenie, nuda i oschłość. Jednak z Jej wiary uczymy się cennego „Amen”, całkowitej akceptacji woli Bożej. Powiedzmy to z Nią i w Niej!

W erze cyfrowej często jesteśmy kuszeni ideą wszystkiego i od razu. Ale nie zniechęcaj się, jeśli nie od razu poczujesz obecność Maryi w swoim życiu wewnętrznym. Potrzebna jest fundamentalna cnota chrześcijańska: wytrwałość. Tak jak Maryja, stój mocno pod krzyżem, wytrwaj do końca. Twoja wierność, nawet w małych gestach, zostanie nagrodzona obfitą radością i łaską, ponieważ Maryja jest płodną dziewicą i sprawia, że Chrystus żyje w tych, którzy tego pragną.

Paweł mówi do Galatów: „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje”. (Ga 4, 19). Tym pięknym wyrażeniem wskazuje on, w obrazie narodzin Kościoła, na rodzenie się w wierzącym postaci Jezusa. Tym bardziej możliwe jest zastosowanie tego obrazu do Dziewicy Maryi, która przyczynia się, tak jak to uczyniła podczas wcielenia, do ukształtowania Jezusa w każdym z nas poprzez działanie Ducha Świętego.

Tak więc Maryja jest Wspomożycielką wobec każdego z nas: ponieważ oświeca ducha swoją czystą wiarą, pogłębia serce swoją pokorą, rozszerza je i rozpala swoją miłością, oczyszcza swoją czystością, uszlachetnia je i czyni je wielkim swoim macierzyństwem. Życzę każdemu z was wraz ze św. Ambrożym: „Niech dusza Maryi będzie w każdym, aby wielbić Pana, niech duch Maryi będzie w każdym, aby radować się w Bogu”.

Maryja… Maryja… Maryja!

MODLITWA

Dziewico Maryjo, niewiasto wytrwała i odważna, która doświadczyłaś milczenia Boga, jak Chrystus na Kalwarii, w uległym posłuszeństwie wobec planu Zbawienia ludzkości, roztocz swój płaszcz nad nami i wszystkimi, którzy cierpią i nie odwracaj się od nas w godzinie próby i chwilach ciemności. Naucz nas całkowitej akceptacji woli Bożej i nieść nasze codzienne ciężary ze spokojem pozostając niezłomnymi pod Krzyżem, wiernymi i wytrwałymi jak Ty. Nie opuszczaj nas, gdy czujemy się zagubieni lub przygnieceni zmartwieniami, abyśmy mogli, jak Ty i z Tobą, powiedzieć „oto jestem” nawet w życiowej apatii i chwilach pustki. Amen

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz  je łaskawie i wysłuchaj Amen.

DZIEŃ 8 (22 maja)

Maryja Wspomożycielka, Matka Rodziny Salezjańskiej

WPROWADZENIE

Macierzyństwo cielesne daje Maryi nieograniczone macierzyństwo duchowe. Swoimi kobiecymi sposobami toruje drogę, gdy zdarza się, że człowiek zbliża się do Jej Syna lub jest zaangażowany w prawdziwe poszukiwanie, czy to wiary, nawrócenia czy powołania. Jej interwencja jest prawie niezauważalna, odbywa się w sposób typowy dla matki, ale jest niezwykle skuteczna.

Ksiądz Bosko nie miał wątpliwości co do troskliwej i bezgranicznej miłości Maryi, miłości, która obejmuje poszczególne dusze i cały Kościół.

KOMENTARZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

Dotarliśmy do przedostatniego dnia naszej nowenny i nasze serca są prawie gotowe do świętowania Uroczystości Maryi Wspomożycielki. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami pewnymi postawami, które mogą nam pomóc, aby cała Rodzina Salezjańska zawierzyła się Maryi Wspomożycielce, jak Ksiądz Bosko.

Bóg przyszedł na świat po raz pierwszy przez Maryję, w poniżeniu i upokorzeniu. W wyznaniu wiary, które odmawiamy w każdą niedzielę, potwierdzamy, że przyjdzie po raz drugi, aby mógł królować wszędzie i sądzić żywych i umarłych. Prosimy Pana, aby przyszedł na świat z darem Wielkanocnego Pokoju!

Byłoby dobrze, gdyby każdy członek Rodziny Salezjańskiej w dniu 24 maja oddał się całkowicie Panu Jezusowi przez ręce Maryi, przyjmując Komunię i spędzając czas na modlitwie. Przygotowując się do święta, każdy mógłby dokonać aktu ofiarowania się Panu, który mógłby przyjąć formę umartwienia, jałmużny, pielgrzymki, modlitwy lub jakiegokolwiek innego działania inspirowanego przez Ducha Świętego.

Wspaniale byłoby połączyć siły z całą Rodziną Salezjańską w tych dniach, aby błagać Boga, przez wstawiennictwo Maryi, o dar żarliwej miłości do Jezusa w Eucharystii, źródła wszelkiej łaski, działania, przemiany i zbawienia.

Tylko Jezus może dać nam pokój na świecie i uświęcić nas i powierzonych nam młodych ludzi.

Prośmy razem o większą świadomość realnej obecności Jezusa w nas, osobach konsekrowanych, wychowawcach i każdym członku Rodziny Salezjańskiej, bo tylko On może prawdziwie przemówić do naszego życia i je przemienić.

Niech te dni przygotowania do święta przybliżą nas coraz bardziej do Serca Jezusa przez Maryję Wspomożycielkę, naszą Matkę i Przewodniczkę.

MODLITWA

Dziewico Maryjo, niewiasto troskliwa i miłosiernego serca, kontemplując Twoje naturalne piękno pocieszeni Twoją obecnością jako Matki my, członkowie Rodziny Salezjańskiej, pragniemy oddać się Tobie całkowicie. Wzbudź w nas gorącą miłość do Jezusa w Eucharystii, Źródła Łaski. Przyjmij i chroń pod swoim płaszczem, jak to uczyniłaś na Valdocco, powierzonych nam młodych ludzi, zwłaszcza tych uwięzionych w objęciach szaleńczej przyjemności, przemocy, nałogów. Dotknij ich słabości czułością Matki i ulecz ich potrzebę miłości. Wspieraj ich na drodze życia i spraw, aby każdy z nas był niestrudzony w sianiu Miłości i Nadziei w ich sercach. Amen.

3x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jak grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen


Podziel się tym wpisem: