web analytics

Wyniki wyszukiwania dla:

Święto św. Teresy w Łodzi


W niedzielę 2 października w salezjańskiej parafii św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi obchodzono uroczystości odpustowe ku czci świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.   

Przez cały dzień wierni licznie gromadzili się na modlitwie polecając Bogu intencje przez wstawiennictwo patronki parafii.   

O godzinie 11:30 we Mszy Świętej licznie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami.  

Sumie odpustowej o godzinie 13:00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Sosnowski – wikariusz inspektora.  

Po Mszy Świętej wyruszyła procesja wokół kościoła z figurą “Małej Tereski”. 

Uroczystości odpustowe zakończyły nieszpory ku czci świętej, które poprowadził arcybiskup Grzegorz Ryś.

Na zakończenie wieczornej modlitwy, Metropolita Łódzki pobłogosławił róże, które spadły na wiernych z kopuły świątyni.  

Święta Teresa przed swoją śmiercią obiecała, że z nieba będzie wypraszać łaski, które spadną niczym różany deszcz. 

Fot. Salezjanie Łódź

„Moim szaleństwem jest mieć nadzieję” – to słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Dobrze charakteryzują one jej życie, opierające się przede wszystkim na ogromnej ufności i zawierzeniu Bogu. Chciała, by nazywać ją Małą Tereską, małą, bo czuła się zbyt słaba, by dokonywać rzeczy wielkich, lecz wierzyła, że nawet jeśli „nasze małe zadania”, to, co mamy do wykonania, uczynimy z ogromną miłością, to wystarczy, aby sprawić tym Bogu przyjemność. Swoją drogę nazwała Małą Drogą.

Więcej o św. Teresie – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus


Podziel się tym wpisem: